Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Materiały do wykorzystania na comiesięczne spotkanie Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa.

15 stycznia – poniedziałek II tygodnia zwykłego, rok II

Zarówno uczniowie Jana Chrzciciela, jak i faryzeusze pościli regularnie dwa razy w tygodniu. Dawali tym samym wyraz pobożności i duchowej dyscyplinie. Słuszna wydaje się zatem ich ciekawość i pytanie, dlaczego Rabbi z Nazaretu ze swoimi uczniami postępują inaczej. Jezus sam przecież, rozpoczynając publiczną działalność, pościł na pustyni przez czterdzieści dni. Ewangelista w opisie tego wydarzenia relacjonuje jeden ze sporów w gronie wyznawców Jezusa o rozumienie tradycji, podkreślając odmienność tworzącej się wspólnoty Kościoła od judaizmu. Młode wino Ewangelii potrzebuje nowych bukłaków, czyli nowego podejścia, nowego prawa i nowego serca, które tak naprawdę może ukształtować łaska Ducha Świętego.

Duchu Święty, przyjdź do mojego serca, rozpal je ogniem Twojej miłości. Spraw, bym słuchając słowa Bożego, stawał się coraz bardziej posłuszny nowemu prawu, które czyni mnie dzieckiem Bożym.

18 grudnia – poniedziałek
Rozważanie biblijne

Czasami Bóg wymaga od nas rzeczy wielkich, które wiążą się z ryzykiem utraty dobrego imienia u ludzi. Jego samego uznano przecież za szaleńca, dlaczego więc miałoby to być nam oszczędzone? Maryja zaryzykowała reputację, odpowiadając Bogu "tak". W tamtych czasach sytuacja i status panny z dzieckiem były dużo trudniejsze niż obecnie. Jak wielką miłością darzyć musiała Ona swojego Boga, że oddała Mu wszystko to, co miała, swoje dobre imię, a nawet życie. To dużo trudniejsze niż oddać coś materialnego. To wyraz pokory, która gotowa jest na największe poniżenie. Także św. Józef, który dzięki świadectwu anioła przyjmuje swoją małżonkę, może być dla nas przykładem pełnego zawierzenia Bogu, wbrew temu, co zapewne podpowiadał mu rozum. Józef poczynił krok wiary, choć zapewne nie był on dla niego łatwy. Spróbujmy dostrzec kryjące się za tekstem Ewangelii czysto ludzkie emocje i rozterki. Bohaterowie Ewangelii zapraszają nas do szkoły trudnego zawierzenia Bogu. Możliwe jest ono tylko wtedy, kiedy towarzyszy mu głęboka wiara w to, że Ten, który owego zawierzenia pragnie, nigdy nas nie zawiedzie.

20 listopada – poniedziałek XXXIII tygodnia zwykłego, rok I
Rozważanie biblijne

Wielu z nas skarży się, że nasza modlitwa nie przynosi rezultatu, że odnosimy wrażenie, jakbyśmy mówili do ściany. Prosimy, a nie dostajemy tego. Tymczasem żebrak z dzisiejszej Ewangelii, kiedy zorientował się, że nie jest słyszany, że nie ma odzewu, wołał jeszcze głośniej. Nie ustawał i postanowił, że jego modlitwa będzie głośniejsza, bardziej intensywna, że nie pozwoli, aby ta chwila jego życia umknęła. Nie pozwoli, żeby Jezus odszedł, skoro jest tak blisko. I to jest wielka nauka dla nas. Jeśli czujesz, że Twoja modlitwa jest słaba i nie działa, to wołaj głośniej. Wołaj tak głośno, aż usłyszy.

Myśli wybrane

Doskonałość polega na tym, by pełnić wolę Boga, by być tym, czym On chce nas mieć.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus A 2v

Z galerii