Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Materiały do wykorzystania na comiesięczne spotkanie Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa.

21 maja – poniedziałek Uroczystość NMP Matki Kościoła

Zapewne jesteśmy przekonani, że zrobilibyśmy wszystko to, co powiedziałby nam Jezus. Bardzo łatwo jest składać deklaracje, zwłaszcza gdy nie trzeba za nie płacić w żaden sposób. Czy jednak rzeczywiście bylibyśmy skorzy do realizacji słów Jezusa? Jeśli chcemy szczerze odpowiedzieć na to pytanie, to nie róbmy tego, zanim nie zrobimy sobie rachunku sumienia. Przecież wiemy, czego On od nas oczekuje. Jego wola zapisana jest na kartach Pisma Świętego. Jak bardzo jednak nasze życie odbiega od ideału ewangelicznego? Nie chodzi tu w żadnym razie o nasze słabości i upadki, gdyż te są niejako wkalkulowane w naszą egzystencję i On nam je przebacza, gdy się do Niego zwracamy. Chodzi raczej o zamknięcie naszego życia na Niego, o to, że wolimy żyć po swojemu. Bóg jest przecież "nieobliczalny", On nie zadowala się namiastkami. Choć jesteśmy skłonni podarować Mu garść naszych modlitw ozdobioną mniejszymi lub większymi wyrzeczeniami, to wezwania do oddania Mu całego życia nie jesteśmy już skłonni traktować aż tak poważnie. Często oszukujemy się, oddając Mu to, co ma dla nas niewielkie znaczenie. On jednak nigdy nie przestanie domagać się nas samych.

 Jezu Chryste, powierzamy się w Twoje ręce, oddając się Tobie w całości. Wejdź do naszego życia i przemień je, abyśmy mogli w pełni stać się świątynią Ducha Świętego.

16 kwietnia – poniedziałek III tygodnia wielkanocnego

Ludzie zaczęli szukać Jezusa nazajutrz po rozmnożeniu chlebów, czyli wówczas, gdy znów odczuli głód. On, znając ludzkie serca, zaczął ukierunkowywać ich pragnienia we właściwą stronę. Zachęta, aby troszczyć się o pokarm, który trwa na wieki, została na innym miejscu wyrażona słowami: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych (Mt 4, 4). Te słowa Jezusa rozpoczynają mowę o Chlebie żywym i trudny dialog ze słuchaczami. Ich początkowe pytanie jest jednak pozytywną odpowiedzią. Wyraża ono chęć szukania nie tylko sensacji czy zaspokojenia głodu, ale pragnienie zbliżania się do Boga przez wypełnienie Jego woli. Odpowiedź Jezusa jest tutaj jednoznaczna. Trzeba w Niego uwierzyć.

Chryste, Ciebie posłał Ojciec na świat, abyśmy mieli życie. Kieruj naszymi myślami i sercami. Niech wiodą nas one do Ciebie. W Tobie jest źródło naszego życia i wszelkiego dobra.

19 marca – Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP

Święty Józef jest patronem rodzin, ojców, wielu zakonów, wspólnot i krajów. Wzywają jego orędownictwa wszyscy pracujący, a szczególnie rzemieślnicy, drwale i cieśle. Modlimy się za jego wstawiennictwem o dobrą śmierć. W jednym z kościołów na Ukrainie znajduje się ołtarzyk z figurą Opiekuna Świętej Rodziny i modlitwą do św. Józefa jako patrona emigrantów. W dzisiejszych czasach, kiedy tak wiele osób wyjechało za granicę w poszukiwaniu pracy, lepszych perspektyw i szans, warto spojrzeć na Józefa jako ich opiekuna. On, ratując swoich najbliższych i uciekając z nimi do Egiptu, dobrze poznał smak życia na obczyźnie. Nie zapominajmy w modlitwie o naszych rodakach rozsianych po całym świecie.

Święty Józefie, patronie emigrantów, za Twoim wstawiennictwem proszę dziś za tymi, którzy żyją daleko od własnej Ojczyzny. Miej ich w swojej opiece, umacniaj ich wiarę, dodawaj sił w pracy, wzmacniaj więzi rodzinne i przyjacielskie. Pomagaj również mnie w codzienności pełnić wolę Bożą.

Myśli wybrane

Najwięcej się Bogu podobamy, gdy nie mamy upodobania w tym, co dla Niego czynimy. Św. Jan M. Vianey

Z galerii