Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Materiały do wykorzystania na comiesięczne spotkanie Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa.

18 lutego – poniedziałek VI tygodnia zwykłego, Rok I

Dzisiejsze słowo Boże stawia przede mną pytanie, jak traktuję Jezusa, jakim autorytetem jest dla mnie, gdy codziennie kieruje do mnie swoje słowa. Jezus chce cierpliwie prowadzić mnie drogą życia. Daje mi znaki swojej boskiej mocy, która mnie wyzwala. Czyni to jednak jako Bóg cierpliwy w swojej miłości, a nie jako iluzjonista wabiący swoimi sztuczkami. Ja nie muszę domagać się znaków od Jezusa. Wystarczy, że mam oczy szeroko otwarte i żywą pamięć. On w sakramencie pokuty oczyszcza i przemienia moje serce, a w Eucharystii cudownie staje się pokarmem dla mnie. Każdy nowy dzień jest znakiem, że Bóg cierpliwie mnie kocha. Jak bardzo cierpliwa jest moja miłość?

Umocnij, Panie, moją wiarę, abym nie szukał nadzwyczajnych znaków, lecz umiał rozpoznawać Twoją niezgłębioną miłość, jaką mi okazujesz każdego dnia.

21 stycznia – poniedziałek II tygodnia zwykłego, Rok I

Słowo Boga potrafi zaskakiwać, bo nasz Bóg jest Bogiem niespodzianek. 
Przychodzi i czyni wszystko nowe. Dlatego Ewangelia zawsze jest nowością. Wobec tej nowości potrzeba mojej postawy otwartości i posłuszeństwa. Choćby po to, aby odkrywać prawdziwą wartość postu. Post sam w sobie nie ma wartości. Aby odnaleźć sens postu, najpierw trzeba się zapytać o relację z Bogiem. Jeśli jest to tylko strach przed Jego gniewem wobec moich słabości, wówczas post będzie tylko przyszywaniem nowej łaty do starego sposobu myślenia. Jeśli jednak odkryję, że jest to relacja miłości oblubieńczej, że Jezus jest moim jedynym wybranym, a ja dla Niego kimś umiłowanym, wówczas post będzie znakiem takiej relacji. Będzie rezygnacją z czegoś dla Miłości, która na krzyżu oddała dla mnie wszystko.

Jezu, Ty jesteś oblubieńcem, który umiłował mnie pełną miłością. Daj mi łaskę postu, który w moim sercu uczyni więcej miejsca dla Ciebie.

17 grudnia – poniedziałek

Za tydzień Wigilia. Czytane od dziś Ewangelie opisują wydarzenia, które miały miejsce bezpośrednio przed narodzinami Jezusa. Dzisiejsza przedstawia Jego ziemski rodowód, ukazując Go jako syna Dawida, a więc pochodzącego z królewskiego rodu. Dawid otrzymał niegdyś obietnicę wiecznego panowania: Tron twój będzie niewzruszony na wieki. Jej wypełnienie przychodzi wraz z narodzeniem Jezusa, bo wtedy "pojawia się król, który pozostanie na wieki - całkowicie inny, jednak taki, jakiego można było sobie wyobrazić na podstawie modelu Dawida. (...) cała historia kieruje wzrok na Tego, którego tron będzie utwierdzony na wieki" (Benedykt XVI). Chrystus, nasz Zbawiciel, jest prawdziwym królem.

Chryste, objawiasz się jako prawdziwy Bóg i Człowiek, który wypełni wszystkie obietnice. Niech Twe przyjście utwierdzi królowanie Boga i zaprowadzi pokój, który jest tak potrzebny.

Myśli wybrane

Jezus nie powołuje tych, którzy są tego godni, ale tych, których sam chce.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Z galerii