Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

2019 grudzień: Bóg na przesłuchaniu

16 grudnia – poniedziałek Jezus nie odpowiada na pytania ludzi, którzy nie szukają szczerze prawdy. Owi arcykapłani i starsi ludu…

Inauguracja XVIII roku modlitewnego czuwania

Czcigodni Kapłani, Umiłowani w Chrystusie Członkowie DNNUJ Od pierwszej niedzieli Adwentu rozpoczniemy XVIII rok trwania w modlitewnym czuwaniu dzieła nieustannej…

2019 listopad: Można zobaczyć Boga

18 listopada – poniedziałek XXXIII tygodnia zwykłego, rok I Jezus chętnie uzdrawiał niewidomych nie tylko po to, by nie musieli…

2019 październik: Bogatym u Boga

21 października – poniedziałek XXIX tygodnia zwykłego, rok I Zamiast gromadzić dla siebie trzeba stawać się „bogatym u Boga”, albo…

Komunikat X.2019

Papież Franciszek ogłasza październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Okazją do tego jest setna rocznica opublikowania przez Benedykta XV Listu…

List pasterski Episkopatu Polski z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego

OCHRZCZENI I POSŁANI. KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA Z MISJĄ W ŚWIECIE Umiłowani Siostry i Bracia! W odczytanym przed chwilą fragmencie pierwszego Listu…

2019 wrzesień: Uwierzyć Słowu

16 września – poniedziałek XXIV tygodnia zwykłego, rok I Setnik nie widział Jezusa, a On - służącego, którego miał uzdrowić.…

2019 sierpień: Poświęcenie kościoła kateralnego

19 sierpnia – poniedziałek XX tygodnia, Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego Kościół – to wielka ludzka społeczność, ogromna rodzina, lud…

XXVII Ełcka Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę 2019

„W mocy Bożego Ducha” Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze pokutnym. Są to “rekolekcje w drodze”. Cechuje je duch modlitwy,…

Myśli wybrane

Gdyby moje serce od zarania nie wznosiło się ku Bogu, gdyby u progu życia świat się do mnie uśmiechnął, co stałoby się ze mną?...
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Z galerii