Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

2018 grudzień: Chrystus jest prawdziwym królem

17 grudnia – poniedziałek Za tydzień Wigilia. Czytane od dziś Ewangelie opisują wydarzenia, które miały miejsce bezpośrednio przed narodzinami Jezusa.…

Inauguracja XVII Roku Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

W sobotę, 24 listopada 2018 r., w Piszu bp Jerzy Mazur zainaugurował kolejny rok istnienia Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa.…

2018 listopad: Prośmy, abyśmy przejrzeli

19 listopada – poniedziałek XXXIII tygodnia zwykłego, rok II Pytanie zadane przez Jezusa może wydawać się dziwne, bo czego mógł…

Inauguracja XVII roku DNNUJ

Czcigodni Kapłani, Umiłowani w Chrystusie Członkowie DNNUJ Od pierwszej niedzieli Adwentu rozpoczniemy XVII rok trwania w modlitewnym czuwaniu dzieła nieustannej…

2018 październik: Jezus przewyższa ludzką mądrość

15 października – poniedziałek XXVIII tygodnia zwykłego, rok II Dziwić może nienasycenie tłumów otaczających Jezusa. Żądają nowego znaku, aby uwierzyć,…

Margaretka - Apostolat Modlitwy za Kapłanów

Ogólne zasady Ruch osób modlących się za kapłanów „Le Mouvement des Marguerites” został założony w Kanadzie w 1981 roku przez…

Rekolekcje dla Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa: 6-7.10.2018

Dzieląc się własnym doświadczeniem wiem, że o czas dla ducha, trzeba szczególnie zawalczyć, dlatego też dopilnujmy, aby okazja przeżycia porządnych…

2018 wrzesień: Wiara i pokora

17 września – poniedziałek XXIV tygodnia zwykłego, rok II Setnik wypowiada słowa, które my powtarzamy przed przyjęciem Komunii Świętej: Panie,…

2018 sierpień: Co mam czynić?

20 sierpnia – poniedziałek XX tygodnia zwykłego, rok II Królestwo Boże i życie wieczne to nie zdobywanie zasług, punktowanie dobrych…

Myśli wybrane

Gdy sam siebie ok­ra­dasz z mod­litwy, to czy­nisz tak, jak­byś wy­ciągał rybę z wo­dy. Jak dla niej wo­da jest gwa­ran­tującym życie ele­men­tem, tak dla ciebie jest nim modlitwa. - św. Jan Chryzostom

Z galerii