Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Materiały do wykorzystania na comiesięczne spotkanie Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa.

Nie sukces jest najważniejszy

Co jest owym "wielkim żniwem" z dzisiejszej Ewangelii? Niesienie ludziom pokoju, pomoc chorym i głoszenie dobrej nowiny o przyjściu królestwa Bożego. Tak! Bożym "żniwem" jest czynione przez nas dobro. To nie ma większego znaczenia, czy to dobro przynosi jakieś wymierne efekty. Najważniejsze jest, że czynimy dobro. Już samo to jest dla nas nagrodą, a dla Boga wielką radością. Cieszmy się nie tyle z różnych sukcesów, czyli dobrych efektów naszego postępowania, ile raczej z tego, że jesteśmy przemienieni w czyniących dobro, czyli że nasze imiona "zapisane są w niebie". Niebo jest bowiem nie dla ludzi sukcesu, ale dla ludzi po prostu dobrych.

Panie, pomóż mi starać się raczej o królestwo Boże i Jego sprawiedliwość z wiarą, że Ty patroszysz się o mój odpoczynek, życie, miłość i cieszenie się życiem.

Bóg jest w zasięgu ręki

Wbrew pozorom Bóg objawia się bardzo wyraźnie. Objawienie Boże nie jest nachalne, ale jest wyraźne. W każdym razie kto chce, może poznać Boga, Jego mądrość i miłość. Potrzebne jednak jest zaangażowanie człowieka w przyjęcie tego objawienia. Potrzebny jest pewien wysiłek poznania, który udowodni, że faktycznie chcemy Boga poznać. Kto ma determinację w poznawaniu Boga, temu to poznanie będzie dane. Bóg jest w zasięgu ręki, ale trzeba ją wyciągnąć, by Go dotknąć.

Jezu, nie jestem godny, abyś wszedł do mego serca. A jednak niezmiennie przychodzisz i przynosisz mi pełne uzdrowienie. Niech Twoje słowo dokona we mnie przemiany.

Dobroć – jeszcze nie doskonałość

Nie wystarczy być dobrym, aby być doskonałym. Nawet doskonałość w byciu dobrym nie czyni nas doskonałymi ludźmi. Można bowiem być dobrym, ale dla jakiś własnych korzyści, na przykład dla osiągnięcia wiecznego życia w Niebie. A tego już nie da się pogodzić z doskonałością. Doskonałość opiera się na Miłości, a ta "nie szuka swego". Można nawet swe życie złożyć w ofierze, a nie mieć Miłości, jak mówi św. Paweł. To właśnie powiedział Jezus owemu młodzieńcowi: jesteś dobrym człowiekiem, ale nie doskonałym, bo jeszcze nie nauczyłeś się Miłości.

Boże, spraw, aby każdy człowiek służył Tobie z miłością i czystym sercem aby w pełni osiągnął owoce odkupienia…

Myśli wybrane

Dwie rzeczy czynią człowieka ubogim: praca w niedzielę i kradzież. Św. Jan M. Vianey

Z galerii