Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Materiały do wykorzystania na comiesięczne spotkanie Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa.

Z Nim zawsze zwyciężysz

W życiu każdego chrześcijanina są okresy, kiedy wiara jest łatwa i są takie, kiedy wiara jest trudna. W chwilach zagrożenia, które może pojawić się w każdej chwili, odruchem jest nie wierzyć nikomu, tylko sobie i ufać tylko swojej własnej sile. Taka wiara w siebie jest dobra - pomaga zwyciężyć. Ale niestety niesie ona ze sobą bardzo często utratę wiary i ufności wobec innych, także tych najbliższych. No i wobec Boga. A to już nie jest dobre. Jeśli chcemy zwyciężać zawsze i definitywnie, powinniśmy walczyć w jedności z Jezusem. Tylko On ma moc pokonać WSZYSTKO.

Pragnę, Panie, aby moja miłość do Ciebie i bliźnich, w której Ty jesteś żywo obecny, objawiała się w czynach. Niech Duch Święty każdego dnia przypomina mi o Twojej miłości do mnie, jaką objawiłeś w dziele zbawienia swojego Syna.

To nie Bóg ma się zmienić.

Fascynacja Jezusem jako cudotwórcą, a nie jako pokazującym najlepszą drogę mistrzem, jest aktualna także dziś. Jest to przejawem krótkowzroczności: napełnić brzuch dzisiaj, a co będzie jutro, za rok, po śmierci… To już mniej ważne. Jeżeli chcemy uniknąć nieporozumień z Jezusem, musimy zgodzić się, że być chrześcijaninem oznacza bycie na drodze do Nieba, a nie przynależność do elity, która ma "chody" u Pana Boga. Innymi słowy modlitwa jest nie po to, by Bóg się zmienił (stał się nam bardziej przychylny), ale po to, abyśmy my sami się zmieniali (dorastając do życia w Niebie).

Dziękuję Ci, Panie, że zauważasz każdy gest miłości. Niech wszystko, co dobrego mogę uczynić, będzie złożone u Twoich stóp w podziękowaniu za Twoje życie wydane za mnie.

Autorytet słowa Bożego

Wiara potrzebuje znaków, ale nie może być od nich zależna. Na pierwszym miejscu jest słowo Boże, a znaki tylko mu towarzyszą. Wierzyć Słowu to uznawać jego boski autorytet. Autorytet, który uznaję nie na podstawie dotychczasowego doświadczenia, lecz w punkcie wyjścia. Ufam, bo wiem, że Bóg uczynił to, co dla mnie najważniejsze, zanim Go o to poprosiłem. Posłał na świat swojego Syna, aby wyzwolił mnie z niewoli grzechu. Uczynił, jak obiecał przez proroków. On zawsze jest wierny swojemu słowu. Czy na tej wierności opieram swoją wiarę? Nie mogę zapomnieć, że moja wiara i wierność Bogu mają zawsze wpływ na tych, których On stawia na mojej drodze.

Panie, nie potrzebuję znaków, aby wierzyć, że mnie kochasz. Niech Twoje słowo zawsze oświetla drogi mojego życia, a Twoja przyjaźń będzie podstawą mojej nadziei.

Myśli wybrane

Każdy boi się źle umrzeć, ale nie każdy boi się źle żyć. - św. Augustyn

Z galerii