Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Materiały do wykorzystania na comiesięczne spotkanie Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa.

16 lipca – poniedziałek XV tygodnia zwykłego, rok II

By być wiernym Jezusowi i Ewangelii, trzeba podjąć konkretną decyzję i postawić sprawy Boże ponad sprawami ludzkimi, więzami rodzinnymi czy osobistymi upodobaniami. Wierność ta wymaga odwagi i transparentności, zdecydowania i waleczności. To nie Jezus wywołuje nieporozumienia między ludźmi, to nasze codzienne wybory sprawiają, że opowiadamy się za Nim lub przeciw Niemu.

Jezu, naucz mnie prawdziwie i właściwie kochać zarówno moich bliskich, jak i siebie samego. Panie, jeśli Ty będziesz w moim życiu na pierwszym miejscu, wszystko inne będzie na właściwym miejscu.

18 czerwca - poniedziałek XI tygodnia zwykłego, rok II

Jezus w kolejnym wyjaśnianiu, jak dopełnić przykazania, stawia bardzo trudne wymagania: Nie zwalczajcie zła złem, a następnie dodaje znany tekst o nadstawieniu drugiego policzka. Należy od razu poczynić tu pewne wyjaśnienie - uczeń Jezusa ma prawo, wręcz obowiązek, bronić się przed złem i niesprawiedliwością. Jednak to działanie musi być przepojone duchem miłości, która jest cierpliwa (1 Kor 13, 4). Nasze postępowanie będzie wtedy odbiciem Bożego działania w świecie. Jezus według tej zasady pokonał Szatana. Jego krzyż był poddaniem się niszczącej sile zła, ale dzięki temu go zwyciężył. Nie stawiać oporu złemu w duchu miłości to upodabniać się do Jezusa. Chrześcijańskie ius talionis, prawo odpłaty, to miłość za nienawiść.

Jezu, tak łatwo jest oddawać złem za zło, bo wydaje się to takie sprawiedliwe i powszechne. Ty wskazujesz drogę większej sprawiedliwości, która zwycięża zło i nieprawość Twą miłością.

21 maja – poniedziałek Uroczystość NMP Matki Kościoła

Zapewne jesteśmy przekonani, że zrobilibyśmy wszystko to, co powiedziałby nam Jezus. Bardzo łatwo jest składać deklaracje, zwłaszcza gdy nie trzeba za nie płacić w żaden sposób. Czy jednak rzeczywiście bylibyśmy skorzy do realizacji słów Jezusa? Jeśli chcemy szczerze odpowiedzieć na to pytanie, to nie róbmy tego, zanim nie zrobimy sobie rachunku sumienia. Przecież wiemy, czego On od nas oczekuje. Jego wola zapisana jest na kartach Pisma Świętego. Jak bardzo jednak nasze życie odbiega od ideału ewangelicznego? Nie chodzi tu w żadnym razie o nasze słabości i upadki, gdyż te są niejako wkalkulowane w naszą egzystencję i On nam je przebacza, gdy się do Niego zwracamy. Chodzi raczej o zamknięcie naszego życia na Niego, o to, że wolimy żyć po swojemu. Bóg jest przecież "nieobliczalny", On nie zadowala się namiastkami. Choć jesteśmy skłonni podarować Mu garść naszych modlitw ozdobioną mniejszymi lub większymi wyrzeczeniami, to wezwania do oddania Mu całego życia nie jesteśmy już skłonni traktować aż tak poważnie. Często oszukujemy się, oddając Mu to, co ma dla nas niewielkie znaczenie. On jednak nigdy nie przestanie domagać się nas samych.

 Jezu Chryste, powierzamy się w Twoje ręce, oddając się Tobie w całości. Wejdź do naszego życia i przemień je, abyśmy mogli w pełni stać się świątynią Ducha Świętego.

Myśli wybrane

Mówisz, że nie umiesz się modlić? Stań przed obliczem Boga, a gdy wymówisz słowa: „Panie, nie umiem się modlić”, bądź pewny, że już zacząłeś się modlić. - św. Josemaría Escrivá de Balaguer

Z galerii