Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Aktualności

Czcigodni Kapłani, Umiłowani w Chrystusie Członkowie DNNUJ

Od pierwszej niedzieli Adwentu rozpoczniemy XVII rok trwania w modlitewnym czuwaniu dzieła nieustannej nowenny oraz nowy rok liturgiczny z nowym Programem duszpasterskim dla Kościoła katolickiego w Polsce pod hasłem „W mocy Bożego Ducha” o tematyce: „Misja w mocy Bożego Ducha” a symbolem będą: języki ognia.

Czytaj więcej...

Pokamedulski Klasztor w Wigrach z XVII wieku jest jednym z najważniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego Polski i Europy. Wpisany jest do rejestru zabytków, który posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną, religijną oraz naukową. Fundacja Wigierska na rzecz kamedułów została ustanowiona przez króla Jana Kazimierza dnia 6 stycznia 1667 r. Był to okres po potopie szwedzkim. Jak podają przekazy historyczne, intencją i życzeniem króla było, by kameduli w wigierskich ostępach modlitwą i pracą przyczynili się do odwrócenia od Rzeczpospolitej licznych nieszczęść i wojen. A więc modlitwa za Ojczyznę stała u samych początków Wigier i stanowiła jakby duchowy fundament tego miejsca.

Czytaj więcej...

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego A.D.2018 życzymy Czcigodnym Księżom oraz wszystkim zaangażowanym w Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa, aby skrzydła wiary przykryły kamienie zwątpienia i uniosły serca ponad przemijanie.
Abyśmy umieli razem z Jezusem zmartwychwstać, powstawać z wszystkich grzechów, z tego co małe i słabe.
Szukajmy umocnienia w pustym grobie i spotkaniu z Panem w Sakramentach Świętych

Z darem modlitwy

Zarząd DNNUJ

Myśli wybrane

Modlitwa jest najsilniejszą możliwością naszego działania. - Karol de Foucauld

Z galerii