Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Aktualności

"Wesoły nam dzień dziś nastał!" -
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się nim i weselmy!
(Ps 118[117], 24)

Na czas zbliżających się świąt paschalnych pragniemy przekazać rozważania Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego, którego beatyfikacji oczekujemy. Słowa Księdza Kardynała są wciąż aktualne, mimo że zostały napisane w latach 50. podczas internowania w Komańczy:

„Chrystus Pan przez swoje Zmartwychwstanie obudził we wszystkich wielką, szczęśliwą radość. "Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana" (por. J 20,20). Ileż radości doznała Maryja! Wyśpiewuje to Kościół Chrystusowy w Maryjnym Hymnie wielkanocnym Regina caeli laetare i w popularnych pieśniach naszego ludu. Jak wielką radość miała Maria Magdalena, gdy usłyszała nagle: "Mario!" - i krzyknęła: "Rabbuni!". Wszędzie, gdzie Chrystus się pokazał, budził radość.

Czytaj więcej...

Umiłowana Rodzino Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa!

Od pierwszej niedzieli Adwentu rozpoczęliśmy XIX rok trwania w modlitewnym czuwaniu Dzieła Nieustannej Nowenny z nowym trzyletnim programem duszpasterskim dla Kościoła katolickiego w Polsce pod hasłem Eucharystia daje życie, a rozpoczęty rok liturgiczny przebiega pod hasłem „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”.

Czytaj więcej...

Niech słowa życzeń s. Doroty dotkną serca wszystkich modlących się w Dziele Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa, abyśmy chcieli bardziej przynależeć do Chrystusa.

Daj Jezu nadzieję tym, co domu nie mają i w swojej beznadziei po świecie się bąkają. Niech rozgrzewają swe serca w miłości płomieniach i ukoją swój ból, troski i cierpienia. Gloria in Excelsis Deo!

Czytaj więcej...

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami (J 1,14)

Świętujemy po raz kolejny tajemnicę Boga i człowieka. Boga który stał się człowiekiem, Boga, którego możemy poznać, Boga, który jest z nami. Ta maleńka Miłość złożona w żłobie chce nas podźwignąć z naszych słabości, chce odnowić stworzenie i każdego z nas, chce otworzyć nas na Bożą pociechę, chce nam towarzyszyć zawsze i wszędzie, chce wlać w nasze serca pokój, dlatego słowami św. Matki Teresy z Kalkuty wołamy:

Życie jest szansą - schwyć ją.
Życie jest pięknem - podziwiaj je.
Życie jest błogosławieństwem - kosztuj go.
Życie jest marzeniem - urzeczywistnij je.
Życie jest wyzwaniem - zmierz się z nim.
Życie jest obowiązkiem - spełnij go.
Życie jest grą - zagraj w nią.
Życie jest cenne - zatroszcz się o nie.
Życie jest bogactwem - zachowaj je.
Życie jest miłością - ciesz się nią.
Życie jest tajemnicą - odkryj ją.
Życie jest obietnicą - spełnij ją.
Życie jest smutkiem - pokonaj go.
Życie jest hymnem - wyśpiewaj go.
Życie jest walką - podejmij ją.
Życie jest przygodą - idź za nią.
Życie jest szczęściem - pomóż mu.
Życie jest życiem - broń go.

Życzymy bezgranicznego zaufania Bogu, który jest Miłością. Niech towarzyszy nam Boże błogosławieństwo od Dzieciątka Jezus, Maryi i św. Józefa na czas świąt i Nowego Roku

Z darem modlitwy –
ks. dr Jacek Nogowski, Opiekun Duchowy DNNUJ

Myśli wybrane

Modlitwa jest najsilniejszą możliwością naszego działania. - Karol de Foucauld

Z galerii