Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Materiały do wykorzystania na comiesięczne spotkanie Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa.

16 kwietnia – poniedziałek III tygodnia wielkanocnego

Ludzie zaczęli szukać Jezusa nazajutrz po rozmnożeniu chlebów, czyli wówczas, gdy znów odczuli głód. On, znając ludzkie serca, zaczął ukierunkowywać ich pragnienia we właściwą stronę. Zachęta, aby troszczyć się o pokarm, który trwa na wieki, została na innym miejscu wyrażona słowami: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych (Mt 4, 4). Te słowa Jezusa rozpoczynają mowę o Chlebie żywym i trudny dialog ze słuchaczami. Ich początkowe pytanie jest jednak pozytywną odpowiedzią. Wyraża ono chęć szukania nie tylko sensacji czy zaspokojenia głodu, ale pragnienie zbliżania się do Boga przez wypełnienie Jego woli. Odpowiedź Jezusa jest tutaj jednoznaczna. Trzeba w Niego uwierzyć.

Chryste, Ciebie posłał Ojciec na świat, abyśmy mieli życie. Kieruj naszymi myślami i sercami. Niech wiodą nas one do Ciebie. W Tobie jest źródło naszego życia i wszelkiego dobra.

19 marca – Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP

Święty Józef jest patronem rodzin, ojców, wielu zakonów, wspólnot i krajów. Wzywają jego orędownictwa wszyscy pracujący, a szczególnie rzemieślnicy, drwale i cieśle. Modlimy się za jego wstawiennictwem o dobrą śmierć. W jednym z kościołów na Ukrainie znajduje się ołtarzyk z figurą Opiekuna Świętej Rodziny i modlitwą do św. Józefa jako patrona emigrantów. W dzisiejszych czasach, kiedy tak wiele osób wyjechało za granicę w poszukiwaniu pracy, lepszych perspektyw i szans, warto spojrzeć na Józefa jako ich opiekuna. On, ratując swoich najbliższych i uciekając z nimi do Egiptu, dobrze poznał smak życia na obczyźnie. Nie zapominajmy w modlitwie o naszych rodakach rozsianych po całym świecie.

Święty Józefie, patronie emigrantów, za Twoim wstawiennictwem proszę dziś za tymi, którzy żyją daleko od własnej Ojczyzny. Miej ich w swojej opiece, umacniaj ich wiarę, dodawaj sił w pracy, wzmacniaj więzi rodzinne i przyjacielskie. Pomagaj również mnie w codzienności pełnić wolę Bożą.

19 lutego – poniedziałek I tygodnia Wielkiego Postu

Aby rozpoznać, kto jest naszym bliźnim, wpierw trzeba samemu się nim stać. Zatrzymać się, zbliżyć do tego, kto jest w potrzebie, zatroszczyć o niego. Kto zamyka swoje serce na potrzeby bliźniego, kto idzie przez życie, odwracając głowę w drugą stronę, udając, że nie dostrzega głodnych, spragnionych, samotnych, zniewolonych, cierpiących, ten tak naprawdę degraduje się w swym człowieczeństwie. Staje się biednym, coraz bardziej smutnym i zalęknionym egocentrykiem. Decyzja, by spojrzeć w twarz drugiego człowieka, to decyzja na własne nawrócenie. To wyjście poza siebie i zrobienie w swoim sercu miejsca dla kogoś jeszcze.

Jezu cichy i pokornego serca, uczyń moje serce otwarte dla Ciebie. Tak często przychodzisz do mnie, mając twarz kogoś, kto potrzebuje pomocy. Wyrwij mnie z ciasnoty egocentryzmu, chciwości i małoduszności.

Myśli wybrane

Mówisz, że nie umiesz się modlić? Stań przed obliczem Boga, a gdy wymówisz słowa: „Panie, nie umiem się modlić”, bądź pewny, że już zacząłeś się modlić. - św. Josemaría Escrivá de Balaguer

Z galerii