Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Materiały do wykorzystania na comiesięczne spotkanie Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa.

20 maja – poniedziałek V tygodnia wielkanocnego

Na drodze wiary poznanie powinno prowadzić do miłości. Weryfikacją zaś miłości są konkretne czyny, zgodne z nauką Tego, który mnie stworzył i w swoim Synu powołał na drogę zażyłej relacji ze sobą. Jeśli więc naprawdę chcę spotkać Boga, powinienem wejść na drogę miłości, czyli drogę przykazań. Zanim na tej drodze potwierdzę moją miłość do Boga, muszę uświadomić sobie podstawową prawdę: Bóg mnie pierwszy umiłował. On, pozostając wierny swemu wyborowi, każdego dnia uprzedza mnie w swojej miłości do mnie i uzdalnia do konkretnej odpowiedzi. Oby Duch Święty na nowo mnie dziś przekonał, że miłość Ojca do mnie jest niezmienna. Ale ma moc mnie zmieniać.

Pragnę, Panie, aby moja miłość do Ciebie i bliźnich, w której Ty jesteś żywo obecny, objawiała się w czynach. Niech Duch Święty każdego dnia przypomina mi o Twojej miłości do mnie, jaką objawiłeś w dziele zbawienia swojego Syna.

15 kwietnia – Wielki poniedziałek

Miłość uczennicy wyczuwa nadchodzącą śmierć Pana. To życie nie zostaje zabrane, lecz oddane z miłości do wszystkich ludzi. Namaszczenie stóp Jezusa jest znakiem miłości, która chce mieć udział we wszystkim, co dotyczy Umiłowanego. Niestety, oczy egoistycznego świata tego nie dostrzegają. Gest Marii wobec Jezusa wydaje się marnotrawstwem. Logika Judasza podpowiada, aby to bogactwo przeznaczyć dla ubogich. Jezus zaś pochwala czyn Marii i wyjawia najgłębszy sens tego, co uczyniła. Nie jest to jedynie wzruszający gest gościnności i przyjaźni. Przez ten czyn Maria uczestniczy w drodze Jezusa, która wiedzie przez śmierć, ale jest wyzwoleniem z niewoli grzechu.

Dziękuję Ci, Panie, że zauważasz każdy gest miłości. Niech wszystko, co dobrego mogę uczynić, będzie złożone u Twoich stóp w podziękowaniu za Twoje życie wydane za mnie.

18 marca – poniedziałek II tygodnia Wielkiego Postu

Wielki Post zaprasza do osobistego nawrócenia, do spojrzenia na własne grzechy. Porównywanie się z innymi, zauważanie tylko ich win staje się ucieczką od odpowiedzialności i wyrazem pychy, bo gdyby nie łaska Boża, moje grzechy byłyby jeszcze większe. Czy myślisz, że nie jesteś zdolny do okrucieństwa, którego inni się dopuszczają? Z całą pewnością, a nawet i większego. Dlatego wezwanie do praktykowania miłosierdzia wobec bliźnich jest też czuwaniem nad relacją z Bogiem. Jeśli widzę hojność Boga wobec mnie każdego dnia, gdy w swojej miłosiernej miłości nie skąpi mi swoich łask, pragnę naśladować Jego postawę wobec bliźnich. Niekoniecznie czekając na ludzką wdzięczność, bo i ja nie potrafię się odwdzięczyć Bogu za Jego miłość bez miary.

Zmiłuj się, Panie, nade mną, pomóż mi żałować za moje grzechy i udziel mi swojego miłosierdzia, abym potrafił być miłosierny wobec innych.

Myśli wybrane

Ilekroć przystępowałam do spowiedzi, było to dla mnie prawdziwe święto.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Z galerii