Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Diecezja Ełcka - wiadomości

  1. Odpowiadając na prośbę Caritas Chorwacji, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, ogłosił niedzielę 24 stycznia „Dniem solidarności z Chorwacją”. Tego dnia w polskich kościołach będą zbierane datki na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji. Przewodniczący Episkopatu przypomniał, że 29 grudnia 2020 r. Chorwację nawiedziło najsilniejsze od 140 lat trzęsienie ziemi. Jego epicentrum znajdowało się niedaleko […]
  2. 17 stycznia 2021 r.., w II niedzielę zwykłą nastąpiło powitanie i wprowadzenie relikwii pierwszego stopnia św. Wincentego Pallottiego do kościoła parafialnego pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach. Składamy serdeczne słowa podziękowania Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego na ręce Jego Ekscelencji Ks. Bpa Adriana Galbasa SAC. Prekursor apostolstwa świeckich, jakim był św. Wincenty Pallotti odznaczał się prostotą […]
  3. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 18 – 25 I  2021 r. „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” (por. J 15, 5-9)   Przeżywamy po raz kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Hasło tegorocznego tygodnia zostało zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Jana. Jest to zachęta Chrystusa do trwania w Jego ciągle uobecniającej się miłości. […]
  4. Pod hasłem: Życie i śmierć. „Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt 30,15) w niedzielę 17 stycznia odbędzie się XXIV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. W tym roku z uwagi na pandemię koronawirusa i obowiązujące ograniczenia wszystkie wydarzenia będą odbywać się w przestrzeni Internetu. Temat tegorocznych obchodów nawiązuje do wydarzeń […]
  5. Wiosną 2020 r. prosiliśmy o pomoc duchową i materialną na rzecz misji w Kamerunie, gdzie posługuje s. dr Barbara Pillar SAC. Przez długie lata pracowała ona w naszej diecezji jako wykładowca katechetyki i dyrektor Wydziału Katechetycznego Ełckiej Kurii Biskupiej. Cieszymy się, że nasz apel o pomoc Misjonarce spotkał się z życzliwą odpowiedzią i w lipcu […]
  6. Przewielebni Kapłani, Osoby Życia Konsekrowanego i Wierni Świeccy W duchu wiary i nadziei życia wiecznego, zawiadamiam, że dnia 12 stycznia 2021 roku, w wieku 88. lat życia i 64. lat kapłaństwa, został powołany do wieczności kapłan emeryt diecezji ełckiej śp. Ks. prał. Władysław Podeszwik (wyświęcony na kapłana w Łomży 8 grudnia 1956 roku), wieloletni Proboszcz […]
  7. Przewielebni Kapłani, Osoby Życia Konsekrowanego i Wierni Świeccy Z żalem i nadzieję życia wiecznego informuję, że 12 stycznia 2021 roku odeszła do Wieczności śp. Halina Doliwa, Mama ks. Dariusza Doliwy, rezydenta w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach. Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Adriana Galbasa zostanie odprawiona w czwartek 14 stycznia […]

Myśli wybrane

Mod­litwa nie po­lega na tym, żeby dużo myśleć, ale na tym, żeby bar­dzo kochać. - św. Teresa z Ávila

Z galerii