Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Diecezja Ełcka - wiadomości

  1. Błogosławieństwo-stołu-Wielkanoc – do pobrania  
  2. Każda miłość musi być próbowana i doświadczana. Ale gdy wytrwa, doczeka się nagrody – zwycięskiej radości. Każda miłość prawdziwa musi mieć swój Wielki Piątek… Jeśli więc miłujemy naprawdę, trwajmy wiernie tak, jak trwała na Kalwarii Maryja z niewiastami i ufajmy Skończy się Wielki Piątek, przyjdzie Wielka Sobota i triumf Wielkie Niedzieli! Kard. Stefan Wyszyński Drodzy […]
  3. PENITENCJARIA APOSTOLSKA DEKRET Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus,  a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów. „Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali” (Rz 12, 12). Słowa napisane przez […]
  4. Już za dwa dni początek DOBRYCH rekolekcji, prowadzonych przez bpa pomocniczego naszej diecezji – Adriana Galbasa SAC. Warto włączyć radio…jest MOC 
  5. Dzisiaj o godzinie 18:00, papież Franciszek poprowadzi modlitwę na dziedzińcu bazyliki św. Piotra, przy pustym placu, jak ogłoszono 22 marca na zakończenie modlitwy Anioł Pański – przypomniało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Ojciec Święty zaprosił wszystkich do duchowego uczestnictwa, poprzez media, do wysłuchania Słowa Bożego, do wzniesienia błagania w tym czasie próby i do adoracji Najświętszego […]
  6. W związku ze stanem epidemii w Polsce Diecezja Ełcka i Caritas Diecezji Ełckiej uruchomiły Centrum Kryzysowe. Caritas Polska wsparła nas poprzez przekazanie środków finansowych na zakup produktów żywnościowych do paczek i do naszej jadłodajni dla osób bezdomnych i samotnych. Do ełckiej Caritas trafiają kolejne partie żywności. Pracownicy i wolontariusze przygotowują paczki, które rozwożone są do […]

Myśli wybrane

Jakże łatwo jest zagubić się na usłanych kwiatami ścieżkach świata.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Z galerii