Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Diecezja Ełcka - wiadomości

  1. Wraz z całym Kościołem, 19 marca obchodzimy uroczystość św. Józefa – Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, który też od dziś jest patronem ełckiego Wyższego Seminarium Duchownego. Dekret w tej sprawie został odczytany przez ks. prał. Tadeusza Hermana, ekonoma kurii biskupiej, 19 marca, w uroczystość św. Józefa – Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, podczas uroczystej Mszy św. w […]
  2. Wspólnota Sióstr  Matki Bożej Miłosierdzia w Ełku, ul. Ks. prał. M. Szczęsnego 1, serdecznie zaprasza do kaplicy Domu Samotnej Matki Caritas, na comiesięczne spotkanie o Bożym Miłosierdziu. W miesiącu marcu spotkanie poprowadzi J.E. Ks. Bp Jerzy Mazur SVD Spotkanie odbędzie się w piątek,22 marca o godz. 16:30 Serdecznie zapraszamy      
  3. Komunikat na II Niedzielę Wielkiego Postu „Ad Gentes” 17 marca 2019 r., Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami Umiłowani w Chrystusie Panu, Bracia i Siostry! W Kościele w Polsce obchodzimy w II niedzielę wielkopostną „Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami”. Modlitwą, cierpieniem w intencji misji oraz ofiarami wyrażamy braterską solidarność z 2004 naszymi […]
  4. Dane statystyczne dotyczące wykorzystywania małoletnich przez niektórych duchownych, wartość rodziny i świętowania niedzieli, ochrona życia ludzkiego oraz kwestia prób ingerowania w organizację lekcji religii w szkole to tematy 382. Zebrania  Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które zakończyło się 14 marca w Warszawie. Oprócz komunikatu podsumowującego obrady biskupi wydali dwa stanowiska: dotyczące świętowania niedzieli i w sprawie tak zwanej […]
  5. Biskupi wraz z rodzinami i środowiskami wyrażającymi sprzeciw wobec wspomnianej Karty, je wspierają i przypominają, że zgodnie z Konstytucją RP „każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed (…) demoralizacją” (art. 72 ust. 1). Dlatego też apelują o wycofanie budzących wątpliwości etyczne i prawne rozwiązań zawartych w tak zwanej Karcie LGBT – […]
  6. W dniach 12-14 marca 2019 r. w Domu Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Ełku odbyły się rekolekcje wielkopostne na temat:  „Moja odpowiedź na Miłość i Miłosierdzie Boga”. Poprowadził je ks. Ryszard Sawicki, wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej ds. formacji i wolontariatu we współpracy z s. Amadeuszą z Białej k. Płocka oraz Siostrami ze Zgromadzenia […]
  7. Niech każdy Kościół lokalny, poprzez przygotowanie do Miesiąca Misyjnego oraz przeżywanie go, odkryje na nowo swoje misyjne powołanie i możliwość konkretnego zaangażowania – powiedział bp Jerzy Mazur w przemówieniu do polskich biskupów. Przewodniczący Komisji KEP ds. Misji opowiedział podczas 382. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski o programie ogłoszonego przez papieża Franciszka na październik 2019 roku […]

Myśli wybrane

Dwie rzeczy czynią człowieka ubogim: praca w niedzielę i kradzież. Św. Jan M. Vianey

Z galerii