Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Materiały do wykorzystania na comiesięczne spotkanie Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa.

20 sierpnia – poniedziałek XX tygodnia zwykłego, rok II

Królestwo Boże i życie wieczne to nie zdobywanie zasług, punktowanie dobrych uczynków, gromadzenie duchowych osiągnięć. Kierunek Boży jest wręcz przeciwny. Życie wieczne zaczyna się, kiedy decydujesz się stawać darem, kiedy rozdajesz, dzielisz się, ubogacasz innych tym, co masz, tym, kim jesteś, tym, co otrzymujesz od Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra. Iść za Jezusem to nie zdobywać, lecz ofiarowywać! To ubogacać innych własnym ubóstwem! Warto więc zmienić pytanie: „Co mam czynić?” na: „Kim mam być?”.

Jezu, tak bardzo pragnę odkryć i doświadczyć, że skarb mam w niebie, że Ty jesteś moim jedynym i najważniejszym bogactwem, a wszystko, co posiadam, pochodzi od Ciebie.

16 lipca – poniedziałek XV tygodnia zwykłego, rok II

By być wiernym Jezusowi i Ewangelii, trzeba podjąć konkretną decyzję i postawić sprawy Boże ponad sprawami ludzkimi, więzami rodzinnymi czy osobistymi upodobaniami. Wierność ta wymaga odwagi i transparentności, zdecydowania i waleczności. To nie Jezus wywołuje nieporozumienia między ludźmi, to nasze codzienne wybory sprawiają, że opowiadamy się za Nim lub przeciw Niemu.

Jezu, naucz mnie prawdziwie i właściwie kochać zarówno moich bliskich, jak i siebie samego. Panie, jeśli Ty będziesz w moim życiu na pierwszym miejscu, wszystko inne będzie na właściwym miejscu.

18 czerwca - poniedziałek XI tygodnia zwykłego, rok II

Jezus w kolejnym wyjaśnianiu, jak dopełnić przykazania, stawia bardzo trudne wymagania: Nie zwalczajcie zła złem, a następnie dodaje znany tekst o nadstawieniu drugiego policzka. Należy od razu poczynić tu pewne wyjaśnienie - uczeń Jezusa ma prawo, wręcz obowiązek, bronić się przed złem i niesprawiedliwością. Jednak to działanie musi być przepojone duchem miłości, która jest cierpliwa (1 Kor 13, 4). Nasze postępowanie będzie wtedy odbiciem Bożego działania w świecie. Jezus według tej zasady pokonał Szatana. Jego krzyż był poddaniem się niszczącej sile zła, ale dzięki temu go zwyciężył. Nie stawiać oporu złemu w duchu miłości to upodabniać się do Jezusa. Chrześcijańskie ius talionis, prawo odpłaty, to miłość za nienawiść.

Jezu, tak łatwo jest oddawać złem za zło, bo wydaje się to takie sprawiedliwe i powszechne. Ty wskazujesz drogę większej sprawiedliwości, która zwycięża zło i nieprawość Twą miłością.

Myśli wybrane

Każdy boi się źle umrzeć, ale nie każdy boi się źle żyć. - św. Augustyn

Z galerii