Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Materiały do wykorzystania na comiesięczne spotkanie Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa.

W Piśmie Świętym czytamy, że radość jest owocem Ducha Świętego, więc jeśli ktoś ma w sobie Ducha Świętego, to mimo różnych zmartwień i problemów życia, będzie w głębi serca odczuwał radość. Boża radość rodzi się z Jego miłości miłosiernej. Im więcej miłości, tym więcej radości. W tym miesiącu wzorem radości jest Maryja, którą przyjęła Syna Bożego. Źródłem Jej radości była też pokora i ufność, dzięki której podejmuje służbę z wielką radością. To co człowiek czyni ma podobać się przede wszystkim Bogu, szczególnie w małych rzeczach. Matka Teresa z Kalkuty czyniła małe rzeczy, w które wkładała maksymalnie dużo miłości. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus mówiła, że Jezus nie domaga się wielkich czynów, lecz jedynie tego by zdać się na Niego i być wdzięcznym.

Święty Paweł mówił, że radosnego dawcę miłuje Bóg (2 Kor). Bóg miłuje w nas najbardziej to, co przypomina Mu Jego Syna i co jest w nas z Jego Ducha. Miłość Boga do nas pieczętuje wszystkie nasze dobre czyny, wyrównuje ich braki i sprawia, że nie musimy się martwić, czy Bóg jest z nas zadowolony. Jeśli nasze „dawanie” jest przez Niego miłowane, to Jego miłość, która jest wieczna sprawia, że również nasze czyny mają wartość wieczną.

Czytaj więcej...

W tajemnicy krzyża Jezus okazał największą miłość całej ludzkości. Posługa miłości często wiąże się z cierpieniem i trudem. Czyniąc dobro możemy spotkać się z krytyką, dlatego trzeba wielkiej cierpliwości i łaskawości. Krzyża Chrystusowego nie da się zrozumieć, można go przyjąć i pokochać. Z Chrystusem możemy wejść w tajemnicę krzyża by odnaleźć sens cierpienia. Przyjęcie cierpienia i ofiarowania go za innych ludzi jest zjednoczeniem z cierpieniem Chrystusa Ukrzyżowanego. Uczestnicząc z Chrystusem w Jego krzyżu, pracujemy jednocześnie dla Jego chwały, pracujemy i ofiarujemy jednocześnie dal Jego Królestwa, a ostatecznie przez to stajemy się godni wejścia do Jego chwały, tak jak On wszedł do chwały Zmartwychwstania. W naszym cierpieniu Chrystus chce objawić swoją moc, która odsłania się w naszej słabości. Jeśli nauczymy się patrzeć na cierpienie w świetle wiary, to będziemy umieli być apostołami tej wiary pośród ludzi cierpiących, do których jesteśmy posłani.

Czytaj więcej...

Rozważanie biblijne

15 sierpnia – poniedziałek – Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Dziękować Bogu jak Maryja

Maryja nazywa siebie błogosławioną, to jest szczęśliwą. A kim są błogosławieni-szczęśliwi w nauczaniu Jezusa? To ubodzy w duchu, płaczący, czystego serca, miłosierni, czyniący pokój. Ich Chrystus nazywa szczęśliwymi. W ludzkim rozumieniu jest to dalekie od szczęścia, ale Jezus zapewnia, że będą oni szczęśliwi, ponieważ otrzymają na wieki te dobra, których są pozbawieni. Życie Maryi jest życiem ubogich w duchu, cichych, miłosiernych i czystego serca. Człowiek szczęśliwy pragnie doznawaną radość rozgłaszać. Dlatego Maryja wyśpiewuje swoje radosne Magnificat. Dziękuje Ona w ten sposób Bogu, a jednocześnie pokazuje nam wszystkim, jak powinniśmy to czynić. Każdy z nas ma za co dziękować Bogu.

Myśli wybrane

Mówisz, że nie umiesz się modlić? Stań przed obliczem Boga, a gdy wymówisz słowa: „Panie, nie umiem się modlić”, bądź pewny, że już zacząłeś się modlić. - św. Josemaría Escrivá de Balaguer

Z galerii