Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Aktualności

Pokamedulski Klasztor w Wigrach z XVII wieku jest jednym z najważniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego Polski i Europy. Wpisany jest do rejestru zabytków, który posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną, religijną oraz naukową. Fundacja Wigierska na rzecz kamedułów została ustanowiona przez króla Jana Kazimierza dnia 6 stycznia 1667 r. Był to okres po potopie szwedzkim. Jak podają przekazy historyczne, intencją i życzeniem króla było, by kameduli w wigierskich ostępach modlitwą i pracą przyczynili się do odwrócenia od Rzeczpospolitej licznych nieszczęść i wojen. A więc modlitwa za Ojczyznę stała u samych początków Wigier i stanowiła jakby duchowy fundament tego miejsca.

Czytaj więcej...

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego A.D.2018 życzymy Czcigodnym Księżom oraz wszystkim zaangażowanym w Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa, aby skrzydła wiary przykryły kamienie zwątpienia i uniosły serca ponad przemijanie.
Abyśmy umieli razem z Jezusem zmartwychwstać, powstawać z wszystkich grzechów, z tego co małe i słabe.
Szukajmy umocnienia w pustym grobie i spotkaniu z Panem w Sakramentach Świętych

Z darem modlitwy

Zarząd DNNUJ

"Kapłan jest człowiekiem, który otrzymał od Boga wszystkie jego władze”. św. Jan Maria Vianney

Niech słowa zasłyszane w czasie tegorocznego Misterium Męki Pańskiej będą wyrazem naszej modlitwy i refleksji nad darem kapłaństwa, którym tak hojnie Pan Bóg obdarzył Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa:

Czytaj więcej...

Myśli wybrane

Jezus nie powołuje tych, którzy są tego godni, ale tych, których sam chce.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Z galerii