Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Materiały do wykorzystania na comiesięczne spotkanie Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa.

17 września – poniedziałek XXIV tygodnia zwykłego, rok II

Setnik wypowiada słowa, które my powtarzamy przed przyjęciem Komunii Świętej: Panie, nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo. Jest on przykładem człowieka wiary, przez którą jesteśmy uzdrowieni, usprawiedliwieni i zbawieni. Setnik wierzy w Jezusa, jak również w moc Jego słowa. Istotne jest to, że rozumie ją we właściwy sposób. Jako setnik ma władzę, czyli jego słowo wypowiedziane w formie polecenia musi być wykonane. Ma jednak świadomość, że rozciąga się ona jedynie nad jego podwładnymi. W Jezusie widzi natomiast Tego, który ma moc nad ludzkimi chorobami i słabościami. W przypadku poganina jest to wyraz wiary w Bóstwo Jezusa. Nic więc dziwnego, że Jezus wynagrodził go pochwałą i uzdrowieniem sługi.

Panie, i do mnie powiedz słowo, które zbawi duszę moją. Z wiarą i pokorą setnika przychodzę do Ciebie z mymi słabościami. Tylko Ty jeden możesz je usunąć i dać mi zdrowie i nowe życie.

20 sierpnia – poniedziałek XX tygodnia zwykłego, rok II

Królestwo Boże i życie wieczne to nie zdobywanie zasług, punktowanie dobrych uczynków, gromadzenie duchowych osiągnięć. Kierunek Boży jest wręcz przeciwny. Życie wieczne zaczyna się, kiedy decydujesz się stawać darem, kiedy rozdajesz, dzielisz się, ubogacasz innych tym, co masz, tym, kim jesteś, tym, co otrzymujesz od Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra. Iść za Jezusem to nie zdobywać, lecz ofiarowywać! To ubogacać innych własnym ubóstwem! Warto więc zmienić pytanie: „Co mam czynić?” na: „Kim mam być?”.

Jezu, tak bardzo pragnę odkryć i doświadczyć, że skarb mam w niebie, że Ty jesteś moim jedynym i najważniejszym bogactwem, a wszystko, co posiadam, pochodzi od Ciebie.

16 lipca – poniedziałek XV tygodnia zwykłego, rok II

By być wiernym Jezusowi i Ewangelii, trzeba podjąć konkretną decyzję i postawić sprawy Boże ponad sprawami ludzkimi, więzami rodzinnymi czy osobistymi upodobaniami. Wierność ta wymaga odwagi i transparentności, zdecydowania i waleczności. To nie Jezus wywołuje nieporozumienia między ludźmi, to nasze codzienne wybory sprawiają, że opowiadamy się za Nim lub przeciw Niemu.

Jezu, naucz mnie prawdziwie i właściwie kochać zarówno moich bliskich, jak i siebie samego. Panie, jeśli Ty będziesz w moim życiu na pierwszym miejscu, wszystko inne będzie na właściwym miejscu.

Myśli wybrane

Jakże łatwo jest zagubić się na usłanych kwiatami ścieżkach świata.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Z galerii