Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Słowo Opiekuna

Umiłowana Rodzino Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Od pierwszej niedzieli Adwentu rozpoczęliśmy XIX rok trwania w modlitewnym czuwaniu Dzieła Nieustannej Nowenny z nowym trzyletnim programem duszpasterskim dla Kościoła katolickiego w Polsce pod hasłem Eucharystia daje życie, a rozpoczęty rok liturgiczny przebiega pod hasłem „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”.

Jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich. Ma on także wzmocnić zaangażowanie osób duchownych i wiernych w przygotowanie i celebrację Eucharystii oraz ożywić chrześcijańską formację służby liturgicznej. Ponadto program pomoże w szerzeniu kultu eucharystycznego w parafii, ma także motywować do chrześcijańskiego świętowania niedzieli, które związane jest z Eucharystią. Właśnie poprzez udział we mszy św. dzień Pański staje się także dniem Kościoła, który temu może spełniać skutecznie swoje zadanie jako sakrament jedności.

Dla DNNUJ będzie to czas nieustannej modlitwy do Ducha Świętego i adoracji Najświętszego Sakramentu wspierając wszystkie dzieła Kościoła, szczególnie w naszej diecezji. Pragniemy również ofiarować dar Eucharystii w III poniedziałki miesiąca w intencji Ojczyzny, aby Bóg oddalił wszelkie zagrożenia, o nowe powołania i za misje św.

Tradycyjnie po świętach wielkanocnych w sobotę, jeśli nie będzie przeciwwskazań związanych z pandemią, spotykamy się w Ełku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na naszym diecezjalnym Dniu Skupienia (10 kwietnia 2021 r. o godz. 14.00). Na to spotkanie szczególnie zapraszamy wszystkich koordynatorów, by omówić najważniejsze sprawy Dzieła. Prosimy upewnić się u księży Proboszczów, którzy w komunikatach na święta otrzymają informację dotyczące spotkań poszczególnych grup w diecezji.

Chcemy jeszcze raz Wam wszystkim podziękować za kolejny rok modlitwy i wsparcia duchowego (zwłaszcza chorym za ich Dar cierpienia). Dziękujemy wszystkim Kapłanom, Opiekunom Rejonowym i Parafialnym za opiekę nad DNNUJ. Dziękujemy dla Organu Kierowniczego Dzieła, Koordynatorom i wszystkim należącym do Wielkiej Rodziny Uczniów Jezusa. Polecamy Was w codziennej modlitwie, szczególnie na Mszy św. w Klasztorze u Sióstr Karmelitanek, a dla zmarłych prosimy o dar zbawienia wiecznego. Niech Jezus Eucharystyczny doda nam sił byśmy byli żywym świadectwem Jego obecności w dzisiejszym świecie, a św. Józef, który został nam dany jako Patron tego roku chroni nas od wszelkiego zła i wspiera we wszystkich dobrych dziełach. Zachęcamy również do lektury Listu Apostolskiego PATRIS CORDE Ojca Świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego oraz do modlitwy przez przyczynę św. Józefa, by uzyskać odpust zupełny.

Z Chrystusowym pozdrowieniem i darem modlitwy

Ks. dr Jacek Nogowski – opiekun diecezjalny DNNUJ

Myśli wybrane

Mod­litwa nie po­lega na tym, żeby dużo myśleć, ale na tym, żeby bar­dzo kochać. - św. Teresa z Ávila

Z galerii