Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Niech nas zrodzi Duch Św.

Powtórne narodzenie to zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie bowiem nie jest wskrzeszeniem zmarłego, ale powstaniem do nowego życia. To nowe życie możemy rozpocząć już dziś.

Wystarczy odwrócić się od grzechu i związanej z nim beznadziei. Wystarczy wybrać ową nową jakość, jaką jest życie Miłością - tą samą, którą Bóg miłuje nas. To nie jest łatwe, ale to ma się dokonać nie naszą mocą, lecz Ducha Świętego. Potrzebne jest tylko poddanie się Jemu - pozwolenie, by On nas "rodził" każdego dnia.

Dziękuję Ci, Panie, że zauważasz każdy gest miłości. Niech wszystko, co dobrego mogę uczynić, będzie złożone u Twoich stóp w podziękowaniu za Twoje życie wydane za mnie.

Myśli wybrane

Każdy boi się źle umrzeć, ale nie każdy boi się źle żyć. - św. Augustyn

Z galerii