Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Świat nie potrzebuje reformatorów

Tak naprawdę zmienić można tylko siebie. Owszem, czasem trudno nie zauważyć zła czynionego przez innych, ale skoro tak trudno zmienić siebie, to o wiele trudniej drugiego człowieka. Dlatego powinniśmy zmieniać tylko siebie. Możemy pomóc innym w wewnętrznej przemianie, ale tylko wtedy, gdy sami jesteśmy przemienieni. Jeśli przytrafi nam się, że pomożemy drugiemu człowiekowi stać się lepszym, to tylko dzięki osobistemu duchowemu bogactwu, które ten człowiek zapragnie jakby wziąć od nas. Świat nie potrzebuje reformatorów, ale świętych.

Daj mi, Panie, serce pełne miłości i dobra, które będzie wodą gaszącą płomienie zła.

Myśli wybrane

Lepiej nic nie umieć, niż wiele umieć, a błądzić. Lepsza prosta niewiedza niż nadęta wiedza. - św. Augustyn

Z galerii