Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

20 maja – poniedziałek V tygodnia wielkanocnego

Na drodze wiary poznanie powinno prowadzić do miłości. Weryfikacją zaś miłości są konkretne czyny, zgodne z nauką Tego, który mnie stworzył i w swoim Synu powołał na drogę zażyłej relacji ze sobą. Jeśli więc naprawdę chcę spotkać Boga, powinienem wejść na drogę miłości, czyli drogę przykazań. Zanim na tej drodze potwierdzę moją miłość do Boga, muszę uświadomić sobie podstawową prawdę: Bóg mnie pierwszy umiłował. On, pozostając wierny swemu wyborowi, każdego dnia uprzedza mnie w swojej miłości do mnie i uzdalnia do konkretnej odpowiedzi. Oby Duch Święty na nowo mnie dziś przekonał, że miłość Ojca do mnie jest niezmienna. Ale ma moc mnie zmieniać.

Pragnę, Panie, aby moja miłość do Ciebie i bliźnich, w której Ty jesteś żywo obecny, objawiała się w czynach. Niech Duch Święty każdego dnia przypomina mi o Twojej miłości do mnie, jaką objawiłeś w dziele zbawienia swojego Syna.

Myśli wybrane

Mędrzec bez dobrych uczynków, starzec bez pobożności, młodzian bez posłuszeństwa, bogacz bez litości, kobieta bez wstydu, ubogi bez pokory - to są najgorsze rzeczy. - św. Augustyn

Z galerii