Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

18 marca – poniedziałek II tygodnia Wielkiego Postu

Wielki Post zaprasza do osobistego nawrócenia, do spojrzenia na własne grzechy. Porównywanie się z innymi, zauważanie tylko ich win staje się ucieczką od odpowiedzialności i wyrazem pychy, bo gdyby nie łaska Boża, moje grzechy byłyby jeszcze większe. Czy myślisz, że nie jesteś zdolny do okrucieństwa, którego inni się dopuszczają? Z całą pewnością, a nawet i większego. Dlatego wezwanie do praktykowania miłosierdzia wobec bliźnich jest też czuwaniem nad relacją z Bogiem. Jeśli widzę hojność Boga wobec mnie każdego dnia, gdy w swojej miłosiernej miłości nie skąpi mi swoich łask, pragnę naśladować Jego postawę wobec bliźnich. Niekoniecznie czekając na ludzką wdzięczność, bo i ja nie potrafię się odwdzięczyć Bogu za Jego miłość bez miary.

Zmiłuj się, Panie, nade mną, pomóż mi żałować za moje grzechy i udziel mi swojego miłosierdzia, abym potrafił być miłosierny wobec innych.

Myśli wybrane

Lepiej nic nie umieć, niż wiele umieć, a błądzić. Lepsza prosta niewiedza niż nadęta wiedza. - św. Augustyn

Z galerii