Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

17 grudnia – poniedziałek

Za tydzień Wigilia. Czytane od dziś Ewangelie opisują wydarzenia, które miały miejsce bezpośrednio przed narodzinami Jezusa. Dzisiejsza przedstawia Jego ziemski rodowód, ukazując Go jako syna Dawida, a więc pochodzącego z królewskiego rodu. Dawid otrzymał niegdyś obietnicę wiecznego panowania: Tron twój będzie niewzruszony na wieki. Jej wypełnienie przychodzi wraz z narodzeniem Jezusa, bo wtedy "pojawia się król, który pozostanie na wieki - całkowicie inny, jednak taki, jakiego można było sobie wyobrazić na podstawie modelu Dawida. (...) cała historia kieruje wzrok na Tego, którego tron będzie utwierdzony na wieki" (Benedykt XVI). Chrystus, nasz Zbawiciel, jest prawdziwym królem.

Chryste, objawiasz się jako prawdziwy Bóg i Człowiek, który wypełni wszystkie obietnice. Niech Twe przyjście utwierdzi królowanie Boga i zaprowadzi pokój, który jest tak potrzebny.

Myśli wybrane

Mędrzec bez dobrych uczynków, starzec bez pobożności, młodzian bez posłuszeństwa, bogacz bez litości, kobieta bez wstydu, ubogi bez pokory - to są najgorsze rzeczy. - św. Augustyn

Z galerii