Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

18 czerwca - poniedziałek XI tygodnia zwykłego, rok II

Jezus w kolejnym wyjaśnianiu, jak dopełnić przykazania, stawia bardzo trudne wymagania: Nie zwalczajcie zła złem, a następnie dodaje znany tekst o nadstawieniu drugiego policzka. Należy od razu poczynić tu pewne wyjaśnienie - uczeń Jezusa ma prawo, wręcz obowiązek, bronić się przed złem i niesprawiedliwością. Jednak to działanie musi być przepojone duchem miłości, która jest cierpliwa (1 Kor 13, 4). Nasze postępowanie będzie wtedy odbiciem Bożego działania w świecie. Jezus według tej zasady pokonał Szatana. Jego krzyż był poddaniem się niszczącej sile zła, ale dzięki temu go zwyciężył. Nie stawiać oporu złemu w duchu miłości to upodabniać się do Jezusa. Chrześcijańskie ius talionis, prawo odpłaty, to miłość za nienawiść.

Jezu, tak łatwo jest oddawać złem za zło, bo wydaje się to takie sprawiedliwe i powszechne. Ty wskazujesz drogę większej sprawiedliwości, która zwycięża zło i nieprawość Twą miłością.

Myśli wybrane

Mod­litwa nie po­lega na tym, żeby dużo myśleć, ale na tym, żeby bar­dzo kochać. - św. Teresa z Ávila

Z galerii