Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

21 maja – poniedziałek Uroczystość NMP Matki Kościoła

Zapewne jesteśmy przekonani, że zrobilibyśmy wszystko to, co powiedziałby nam Jezus. Bardzo łatwo jest składać deklaracje, zwłaszcza gdy nie trzeba za nie płacić w żaden sposób. Czy jednak rzeczywiście bylibyśmy skorzy do realizacji słów Jezusa? Jeśli chcemy szczerze odpowiedzieć na to pytanie, to nie róbmy tego, zanim nie zrobimy sobie rachunku sumienia. Przecież wiemy, czego On od nas oczekuje. Jego wola zapisana jest na kartach Pisma Świętego. Jak bardzo jednak nasze życie odbiega od ideału ewangelicznego? Nie chodzi tu w żadnym razie o nasze słabości i upadki, gdyż te są niejako wkalkulowane w naszą egzystencję i On nam je przebacza, gdy się do Niego zwracamy. Chodzi raczej o zamknięcie naszego życia na Niego, o to, że wolimy żyć po swojemu. Bóg jest przecież "nieobliczalny", On nie zadowala się namiastkami. Choć jesteśmy skłonni podarować Mu garść naszych modlitw ozdobioną mniejszymi lub większymi wyrzeczeniami, to wezwania do oddania Mu całego życia nie jesteśmy już skłonni traktować aż tak poważnie. Często oszukujemy się, oddając Mu to, co ma dla nas niewielkie znaczenie. On jednak nigdy nie przestanie domagać się nas samych.

 Jezu Chryste, powierzamy się w Twoje ręce, oddając się Tobie w całości. Wejdź do naszego życia i przemień je, abyśmy mogli w pełni stać się świątynią Ducha Świętego.

Myśli wybrane

Pełnię modlitwy osiąga człowiek nie wtedy, kiedy najbardziej wyraża siebie, ale wtedy, gdy w niej najpełniej staje się obecny sam Bóg. - św. Jan Paweł II

Z galerii