Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

16 kwietnia – poniedziałek III tygodnia wielkanocnego

Ludzie zaczęli szukać Jezusa nazajutrz po rozmnożeniu chlebów, czyli wówczas, gdy znów odczuli głód. On, znając ludzkie serca, zaczął ukierunkowywać ich pragnienia we właściwą stronę. Zachęta, aby troszczyć się o pokarm, który trwa na wieki, została na innym miejscu wyrażona słowami: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych (Mt 4, 4). Te słowa Jezusa rozpoczynają mowę o Chlebie żywym i trudny dialog ze słuchaczami. Ich początkowe pytanie jest jednak pozytywną odpowiedzią. Wyraża ono chęć szukania nie tylko sensacji czy zaspokojenia głodu, ale pragnienie zbliżania się do Boga przez wypełnienie Jego woli. Odpowiedź Jezusa jest tutaj jednoznaczna. Trzeba w Niego uwierzyć.

Chryste, Ciebie posłał Ojciec na świat, abyśmy mieli życie. Kieruj naszymi myślami i sercami. Niech wiodą nas one do Ciebie. W Tobie jest źródło naszego życia i wszelkiego dobra.

Myśli wybrane

Jakże łatwo jest zagubić się na usłanych kwiatami ścieżkach świata.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Z galerii