Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Materiały do wykorzystania na comiesięczne spotkanie Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa.

Słowo Boże to słowo miłosierdzia, to nasz pokarm i nasza inspiracja. Bóg wypowiedział siebie w Słowie Bożym i w tym Słowie zawarł też przykazanie miłości. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina: „Bóg, zstępując w swej dobroci, by objawić się ludziom, przemawia do nich ludzkimi słowami: Słowa Boże, wyrażone językami ludzkimi, upodobniły się do mowy ludzkiej, jak niegdyś Słowo Ojca Przedwiecznego, przyjąwszy słabe ciało ludzkie, upodobniło się do ludzi” (nr 101). Dobroć Boga wyraża się w tym, że daje nam swoje Słowo pełne dobroci, miłości, mądrości i miłosierdzia. Bóg dociera do człowieka ze swoim Słowem w różny sposób.

Czytaj więcej...

W naszym codziennym życiu i formacji musimy nie tylko poznawać siebie, ale przede wszystkim coraz lepiej poznawać Boga. Bóg stwarza wszystko z miłości i cokolwiek istnieje jest Jego darem. Czy staram się dostrzegać te dary i wykorzystywać na chwałę Bogu i dobroci ludzi, a może zachowuje je tylko dla siebie lub zakopuje przed innymi. Bóg wzywa nas do współtworzenia świata, byśmy Go naśladowali wykazując kreatywność, twórczość i otwartość na innych. Ciemną stroną życia i nędzą duchową jest słabość i grzech człowieka. Boże miłosierdzie jest nieskończone, które nikogo nie potępia dlatego winniśmy nieustannie prosić Boga o miłosierdzie. Jan Paweł II przypominał że wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością i jakie jej zagraża, Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga. Dlatego obok uczynków miłosierdzia ważne jest abyśmy zrozumieli potrzebę modlitwy o miłosierdzie i przypominali o tym innym osobom. Wobec naszych słabości i częstego zagubienia w dzisiejszym świecie potrzebujemy Bożego miłosierdzia, które idzie z nami z pokolenia na pokolenie obejmując nas, nasze rodziny i codzienne sprawy.

Czytaj więcej...

Posługa miłości, do której wszyscy jesteśmy wezwani na mocy sakramentu chrztu świętego jest skierowana do człowieka w jego różnych potrzebach. Musimy pamiętać, że człowiek jest jednością ciała i duszy. Ciało jest tymczasowe, śmiertelne, natomiast dusza jest nieśmiertelna i w niej mieści się ślad Boga w człowieku, dzięki temu podkreślona jest godność ludzka jako godność dziecka Bożego. Patrząc na każdego człowieka dostrzegamy jego potrzeby nie tylko fizjologiczne, emocjonalne, materialne ale i duchowe. Żeby zbliżyć się do człowieka, poznać go i udzielić mu posługi miłości trzeba uczynić co najmniej cztery kroki.

Czytaj więcej...

Myśli wybrane

Gdyby moje serce od zarania nie wznosiło się ku Bogu, gdyby u progu życia świat się do mnie uśmiechnął, co stałoby się ze mną?...
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Z galerii