Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Materiały do wykorzystania na comiesięczne spotkanie Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa.

Każdy z nas modli się na różny sposób w domu, pracy, podróży, Kościele. Chcemy zapytać o modlitwę osobistą, jak ona wygląda, czy jest szczerą rozmową z Bogiem, czy nie jest spłycona lub wyklepaniem pewnych formuł? Czy jest to rzeczywiście modlitwa, w której rozmawiam z Bogiem o swoich sprawach, czy oddaje Mu chwałę, czy potrafię dziękować, przepraszać i uwielbiać za to, że mnie miłuje? Ważne jest aby w modlitwie, która ma być wpleciona w naszą codzienność, były obecne cztery elementy: dziękczynienie, uwielbienie, przebłaganie (przeproszenie) i prośba. Obok naszego codziennego pacierza nie możemy zapomnieć by w ciągu dnia przez kilka minut pobyć z Bogiem w ciszy, by wyrazić co czuje serce i co przeżywam w danym momencie. W modlitwie ważna jest wytrwałość nawet jeśli to będą krótkie akty strzeliste (np.. dziękuję Jezu za nowy dzień, rodzinę, bądź uwielbiony itp.). Jezus zachęcał uczniów, by modlili się nieustannie i obiecuje, że kto prosi w imię Jego otrzymuje. Inne elementy modlitwy to:

Czytaj więcej...

Jezus stając się prawdziwym człowiekiem, pozwolił nam zbliżyć się do naszego bycia człowiekiem. Kim Jezus jest dla mnie? Wielu poprawnie powie, że jest Bogiem, który przyszedł na świat, głosił Dobrą Nowinę, uzdrawiał, umarł na krzyżu, zmartwychwstał, zesłał Ducha Świętego na Kościół. Inni mówią, że jest Drogą, Prawdą, Życiem, Przyjacielem, Dobrym Pasterzem. Kim jesteś dla mnie i mojego życia?

Czytaj więcej...

Słowo Boże to słowo miłosierdzia, to nasz pokarm i nasza inspiracja. Bóg wypowiedział siebie w Słowie Bożym i w tym Słowie zawarł też przykazanie miłości. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina: „Bóg, zstępując w swej dobroci, by objawić się ludziom, przemawia do nich ludzkimi słowami: Słowa Boże, wyrażone językami ludzkimi, upodobniły się do mowy ludzkiej, jak niegdyś Słowo Ojca Przedwiecznego, przyjąwszy słabe ciało ludzkie, upodobniło się do ludzi” (nr 101). Dobroć Boga wyraża się w tym, że daje nam swoje Słowo pełne dobroci, miłości, mądrości i miłosierdzia. Bóg dociera do człowieka ze swoim Słowem w różny sposób.

Czytaj więcej...

Myśli wybrane

Mod­litwa wyt­rwała, po­kor­na i gorąca bez wątpienia osiąga niebo, z które­go nig­dy nie powróci niewysłuchana. - św. Bernard z Clairvaux

Z galerii