Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

"Wesoły nam dzień dziś nastał!" -
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się nim i weselmy!
(Ps 118[117], 24)

Na czas zbliżających się świąt paschalnych pragniemy przekazać rozważania Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego, którego beatyfikacji oczekujemy. Słowa Księdza Kardynała są wciąż aktualne, mimo że zostały napisane w latach 50. podczas internowania w Komańczy:

„Chrystus Pan przez swoje Zmartwychwstanie obudził we wszystkich wielką, szczęśliwą radość. "Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana" (por. J 20,20). Ileż radości doznała Maryja! Wyśpiewuje to Kościół Chrystusowy w Maryjnym Hymnie wielkanocnym Regina caeli laetare i w popularnych pieśniach naszego ludu. Jak wielką radość miała Maria Magdalena, gdy usłyszała nagle: "Mario!" - i krzyknęła: "Rabbuni!". Wszędzie, gdzie Chrystus się pokazał, budził radość.

Chrystus uczy nas umiejętności obcowania ze sobą i przekraczania wszystkiego, co mogłoby dla nas być przykre i bolesne. Uczy nas zapomnienia. To, co było, minęło! Wprowadził nas Chrystus w nowe życie i w nową atmosferę. Oto styl Chrystusa Zmartwychwstałego. Ma być on naszym stylem życia, pracy i odnoszenia się do ludzi. Jest to styl wszystkich miłujących Chrystusa i wszystkich miłujących się w Chrystusie. On nam pokazał, jak trzeba odnosić się do otoczenia, aby dobrze współżyć z braćmi.

Niech znamieniem naszego obcowania będzie radość Boża! Niech dom każdego z nas będzie domem radości Bożej, domem przyjaźni, życzliwości, dobroci i swojskości, gdzie nie pamięta się uraz i nie mówi się o doznanych krzywdach, bo panuje miłość, która wszystko zwycięża, zapomina i przebacza”.

Przeżywając najświętszy czas naszego odkupienia składamy z głębi serca płynące serdeczne życzenia dla całej Rodziny Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa. Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza dobrym zdrowiem, radością i siłą do podejmowania stających każdego dnia nowych zadań; niech umacnia wiarę, nadzieję i miłość, których tak bardzo potrzebuje współczesny świat; niech wreszcie w znaku pustego grobu napełnia pokojem i pewnością, że właśnie do Niego należy ostateczne zwycięstwo nad śmiercią i mrokami zła.

Dziękując za nieustanne trwanie na modlitwie ufamy że spotkamy się w Ełku na Dniu Skupienia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w sobotę 10 kwietnia 2021r.

Z darem modlitwy i Bożego błogosławieństwa.

ks. dr Jacek Nogowski

Wielkanoc A.D. 2021

Myśli wybrane

Mod­litwa jest naj­większym dob­rem, jest in­tymną wspólnotą z Bo­giem, mu­si pochodzić z ser­ca, mu­si zak­wi­tać codzien­nie, w dzień i w nocy. - św. Jan Chryzostom

Z galerii