Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Umiłowani w Chrystusie Koordynatorzy i Członkowie DNNUJ

Pierwszą Niedzielą Adwentu rozpoczynamy XIX rok trwania w modlitewnym czuwaniu Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa oraz nowy rok liturgiczny pod hasłem „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. Dla nas będzie to czas nieustannej modlitwy do Ducha Świętego i częstszej adoracji Najświętszego Sakramentu, wspierając wszystkie dzieła Kościoła, szczególnie w naszej diecezji.

W tym roku z racji panującej pandemii inauguracja DNNUJ wyjątkowo odbywać się będzie w każdej parafii, w sobotę 28 listopada 2020 r., przed I Niedzielą Adwentu.

W imieniu Księdza Biskupa Jerzego Mazura, biskupa ełckiego, skierowałem prośbę do wszystkich Księży Proboszczów o zorganizowanie inauguracji DNNUJ w kościołach parafialnych. Zachęcam szczególnie wszystkich Koordynatorów i Członków DNNUJ, aby 28 listopada 2020 r. o godzinie 15.00 w swoich kościołach parafialnych wzięli udział w przygotowanym programie modlitewnym oraz Mszy św. inauguracyjnej według następującego porządku:

  • Koronka do Bożego Miłosierdzia połączona z krótką adoracją Najświętszego Sakramentu;
  • Koronka do Ducha Świętego
  • Msza św. sprawowana w intencjach Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa.

 W związku z nowym rokiem naszej formacji pragnę wraz z Zarządem DNNUJ przekazać następujące informacje: Przede wszystkim wyrażamy Wam wdzięczność za mijający rok, w którym podejmowaliście swoje dyżury modlitewne. Dziękujemy za wsparcie duchowe, szczególnie chorym, za ich dar cierpienia, który włączacie w omadlane intencje. Dziękujemy wszystkim Kapłanom, Opiekunom Rejonowym i Parafialnym za troskę duszpasterską. Dziękujemy Koordynatorom i Wam wszystkim, należącym do Wielkiej Rodziny Uczniów Jezusa. Polecamy Was w codziennej modlitwie, a szczególnie podczas Mszy św. w Klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych, a dla zmarłych prosimy o dar zbawienia wiecznego. Niech Jezus Chrystus króluje w naszych sercach, rodzinach, parafiach, a Duch Święty dodaje odwagi, byśmy wyszli na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga.

Trwamy w naszych parafiach na Eucharystii, w III poniedziałki miesiąca, w intencji Ojczyzny, aby Bóg oddalił wszelkie zagrożenia, o nowe powołania oraz za misje święte.

Jeśli nie będzie przeszkód, to tradycyjnie po Świętach Wielkanocnych, w sobotę, 10 kwietnia 2021 r. spotkamy się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, w Ełku na naszym Diecezjalnym Dniu Skupienia. Podczas spotkania planujemy omówić najważniejsze sprawy Dzieła z Koordynatorami.

W ramach lektury duchowej zachęcamy do refleksji nad Adhortacją Apostolską: Sacramentum Caritatis Ojca Świętego Benedykta XVI. Najświętsza Eucharystia - Sakrament miłości - jest darem, jaki Jezus Chrystus czyni z samego siebie, objawiając nam nieskończoną miłość Boga wobec każdego człowieka. W tym przedziwnym sakramencie objawia się miłość największa, ta, która przynagla, by «życie swoje oddać za przyjaciół swoich» (J 15, 13). Istotnie, Jezus «do końca ich umiłował» (J 13, 1). Tymi słowami zapowiada Ewangelista Jego gest nieskończonej pokory: zanim umarł na krzyżu za nas, przepasawszy się prześcieradłem, umył uczniom nogi. Tak też, w sakramencie Eucharystii Jezus nadal miłuje nas «aż do końca», aż po dar ze swego ciała i swojej krwi. Jakież zdziwienie musiało napełnić serca Apostołów wobec czynów i słów Pana podczas tej Wieczerzy! Jakiż zachwyt winna wzbudzić w naszym sercu tajemnica Eucharystii!

Adhortacja jest zachętą, by lud chrześcijański pogłębił więź istniejącą pomiędzy tajemnicą eucharystyczną, akcją liturgiczną oraz nową służbą duchową wynikającą z Eucharystii jako sakramentu miłości. Adhortacja ta nawiązuje do encykliki Deus caritas est, która wielokrotnie mówi o Eucharystii, by podkreślić jej więź z miłością chrześcijańską, czy to w odniesieniu do Boga, czy w odniesieniu do bliźniego: «Wcielony Bóg przyciąga nas wszystkich do siebie. To pozwala zrozumieć, że agape staje się teraz także określeniem Eucharystii: w niej agape Boga przychodzi do nas cieleśnie, aby nadal działać w nas i poprzez nas».

Z Chrystusowym pozdrowieniem i darem modlitwy

Ks. kan. dr Jacek Nogowski
opiekun diecezjalny DNNUJ

Ełk, 17 listopada 2020 r.

 

 

Myśli wybrane

Modlitwa jest najsilniejszą możliwością naszego działania. - Karol de Foucauld

Z galerii