Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Czcigodni Kapłani, Umiłowani w Chrystusie Koordynatorzy i Członkowie DNNUJ

Zgodnie z Dekretem Ks. Bpa Jerzego Mazura z dnia 14 marca 2020 r. z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego jesteśmy w tym wyjątkowym czasie zobligowani do dostosowania naszego życia religijnego do zaleceń władz świeckich. Wprowadzone regulacje prawne mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez ograniczenie kontaktów między obywatelami.

Na dzień dzisiejszy nie wiemy jeszcze jak długo potrwa ten stan zagrożenia, dlatego w trosce o nasze wspólne dobro nasz diecezjalny Dzień Skupienia, który miał odbyć się w Ełku dnia 18 kwietnia 2020r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia zostaje odwołany, a jeśli przepisy na to pozwolą to udział wzięli by tylko przedstawiciele Dzieła z Ełku. Jednocześnie zgodnie z zaleceniem Księdza Biskupa zachęcamy abyśmy włączyli się do udziału w Nowennie do Miłosierdzia Bożego (tekst nowenny na stronie diecezjalnej i Dzieła), aby zjednoczyć się we wspólnych modlitwach, które zanosić będziemy w dniach od 10 do 18 kwietnia 2020r. Jednocześnie prosimy aby każdego dnia o godz. 15:00 w Godzinie Miłosierdzia łączyć się duchowo odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a jeśli mamy możliwość uczestniczyli również we mszy św. w intencji  o oddalenie pandemii koronawirusa. Natomiast o godz. 20:30 łączmy się wszyscy wraz z biskupami, duchownymi, osobami konsekrowanymi i wspólnotą diecezjalną na modlitwie różańcowej, zawierzając Niepokalanemu Sercu Maryi losy naszej Ojczyzny i świata w następujących intencjach: za wszystkich wiernych dotkniętych pandemią w Polsce i w świecie, o miłosierdzie Boże dla zmarłych i pociechę dla ich rodzin, o łaskę zdrowia dla chorych oraz o błogosławieństwo dla kapłanów, lekarzy, służby zdrowia i opiekunów, a także o mądrość dla rządzących i roztropność dla wszystkich ludzi. W czasie modlitwy na znak jedności i solidarności możemy zapalić świecę i postawić ją w oknie.

Pragnę Wam wszystkim podziękować za cierpliwe trwanie na modlitwie i wsparcie duchowe (zwłaszcza chorym za ich Dar cierpienia). Dziękujemy wszystkim Kapłanom, Opiekunom Rejonowym i Parafialnym za opiekę nad DNNUJ. Dziękujemy dla Organu Kierowniczego Dzieła, Koordynatorom i wszystkim należącym do Wielkiej Rodziny Uczniów Jezusa. Polecamy Was w codziennej modlitwie, szczególnie na Mszy św. w Klasztorze u Sióstr Karmelitanek, a dla zmarłych prosimy o dar zbawienia wiecznego. Niech Jezus Eucharystyczny doda nam sił byśmy byli żywym świadectwem Jego obecności w dzisiejszym świecie, byśmy wyszli na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga.

Księży Proboszczów prosimy o przekazanie tego komunikatu wspólnocie Dzieła w parafii.

Z Chrystusowym pozdrowieniem i pamięcią modlitewną

Ks. dr Jacek Nogowski
Opiekun Duchowy DNNUJ

Myśli wybrane

Mod­litwa jest naj­większym dob­rem, jest in­tymną wspólnotą z Bo­giem, mu­si pochodzić z ser­ca, mu­si zak­wi­tać codzien­nie, w dzień i w nocy. - św. Jan Chryzostom

Z galerii