Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Czcigodni Kapłani,
Umiłowani w Chrystusie Członkowie DNNUJ

Od pierwszej niedzieli Adwentu rozpoczniemy XVIII rok trwania w modlitewnym czuwaniu dzieła nieustannej nowenny oraz nowy rok liturgiczny z nowym trzyletnim programem duszpasterskim dla Kościoła katolickiego w Polsce pod hasłem „Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła”, który będzie obowiązywał w latach 2019-2022. Nowy program jest kontynuacją refleksji i praktycznych wskazań pastoralnych opartych na teologii sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w kluczu: chrzest - bierzmowanie - Eucharystia.

Na trzy kolejne lata realizacji programu zostały wyznaczone tematy: „Eucharystia – tajemnica wyznawana”, „Eucharystia – tajemnica celebrowana”, „Eucharystia – wezwanie do świętowania i apostolatu”. W roku 2019-2020 chcemy mówić o Eucharystii jako o tajemnicy wyznawanej. Chcemy poznawać prawdy wiary o Eucharystii, tak jak Chrystus nam tę tajemnicę przekazał swoimi słowami, swoimi gestami, swoim życiem. Celem programu jest pogłębienie wiedzy o Eucharystii i świadomości jej wpływu na rozwój życia chrześcijańskiego. Ma on także wzmocnić zaangażowanie osób duchownych i wiernych w przygotowanie i celebrację Eucharystii oraz ożywić chrześcijańską formację służby liturgicznej. Ponadto program pomoże w szerzeniu kultu eucharystycznego w parafii, ma także motywować do chrześcijańskiego świętowania niedzieli jako wartości kulturowo-społecznej i religijno-rodzinnej. Świętowanie niedzieli jest bezpośrednio związane z Eucharystią. Właśnie poprzez udział w Eucharystii dzień Pański staje się także dniem Kościoła, który temu może spełniać skutecznie swoje zadanie jako sakrament jedności.

Dla DNNUJ będzie to czas nieustannej modlitwy do Ducha Świętego i adoracji Najświętszego Sakramentu wspierając wszystkie dzieła Kościoła, szczególnie w naszej diecezji. Pragniemy również ofiarować dar Eucharystii w III poniedziałki miesiąca w intencji misji św. aby rozbudzić odpowiedzialność za Kościół św., czyli Lud Boży. Wraz z Księdzem Biskupem Ordynariuszem zapraszamy na uroczystości inauguracyjne nie tylko członków Dzieła lecz także wszystkich wiernych, aby radość w Eucharystii była udziałem nas wszystkich.

Porządek spotkań:

23 listopad 2019 – sobota

10.00 – Rejon Olecko (par. Podwyższenia Krzyża Świętego) – przewodniczy Ks. Prał. Stanisław Tabaka

14.00 – Rejon Augustów (par. NSJ) – przewodniczy JE Ks. Bp Jerzy Mazur

30 listopad 2019 - sobota

10.00 – Rejon Pisz (par. św. Józefa Oblubieńca NMP) – przewodniczy JE Ks. Bp Jerzy Mazur

10.00 – Rejon Giżycko (par. Św. Kazimierza Królewicza) – przewodniczy Ks. Kan. Marcin Maczan

14.00 – Rejon Suwałki (par. św. Aleksandra) – przewodniczy Ks. Prałat Stanisław Tabaka

14.00 – Rejon Ełk (par. Św. Wojciecha) – przewodniczy JE Ks. Bp Jerzy Mazur

 

Myśli wybrane

Ten, kto zwróci człowiekowi zagubioną przez niego modlitwę, da mu to, co dla niego najwartościowsze i największe. - Christian Morgenstein

Z galerii