Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

foto: diecezjaelk.pl

W Wigilię Święta Bożego Miłosierdzia członkowie Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa tradycyjnie pielgrzymują do diecezjalnego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Jest to doroczny Dzień Skupienia tej wspólnoty połączony z udziałem w ostatnim dniu Nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego. Zebranych powitał ks. dr Jacek Nogowski, diecezjalny duchowy opiekun wspólnoty.

Staraniem proboszcza i kustosza Sanktuarium, ks. prał. Mieczysława Brzóski oraz parafian diecezjalne sanktuarium staje się wyjątkowym miejscem modlitwy. Prawdy wiary zawarte w malowidłach ołtarza głównego oraz w ołtarzach bocznych, a także obecność relikwii św. s. Faustyny, św. Jana Pawła II oraz bł. ks. Michała Sopoćki, przyczyniają się do podejmowania refleksji nad swoim życiem wiarą. Kustosz Sanktuarium zachęcał do otwarcia serc i czerpania z obfitości miłosierdzia Bożego, do częstszego pielgrzymowania, aby spotykać się z miłującym spojrzeniem Jezusa Miłosiernego.

Dzień Skupienia DNNUJ jest nie tylko czasem modlitwy, ale również formacji poprzez katechezę. Tegoroczną konferencję pt. „Uczniowie Jezusa to ludzie w mocy Ducha Świętego”  przygotował ks. prał. Stanisław Tabaka. Przypomniał założenia roku duszpasterskiego, który wytycza wspólnotom i całemu Kościołowi konkretne cele jakimi są: ewangelizacja, inicjacja, formacja i społeczeństwo. Jak zauważył kapłan, te wszystkie cele i zadania mają przełożyć się konkretnie na nasze życie, byśmy stawali się gorliwymi apostołami. „Ten rok jest nam dany po to, abyśmy stawali się bardziej ewangeliczni i bardziej Chrystusowi, a nie osiągniemy tego bez formacji” – mówił ks. Tabaka.

Prelegent wyjaśniał, że na drodze do realizacji założeń tegorocznego programu Kościół stawia nam wzór, jakim jest Najświętsza Maryja Panna, która na każdym etapie swego życia pozwoliła się prowadzić Duchowi Świętemu. „Naśladujmy Ją. Maryja jest Tą, która też milczy, kiedy trzeba. Uczmy się i my tego świętego milczenia. A jeżeli trzeba mówić, to mówmy tylko to, co prawdziwe, co dobre i co pożyteczne. Jakże często zabieramy głos niepotrzebnie” – zauważył prałat.

Echa konferencji pobrzmiewały podczas agapy, na której pielgrzymi spotkali się przed nabożeństwem nowennowym. Sobotnie nabożeństwo Nowenny do Miłosierdzia Bożego poprowadził kustosz Sanktuarium.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył duchowy opiekun DNNUJ, ks. dr Jacek Nogowski,  homilię wygłosił ks. prał. Stanisław Tabaka. Tym razem ks. Tabaka podzielił się świadectwem swojej modlitwy w tym miejscu. Wyznał, że nieraz przyjeżdża do tego Sanktuarium. Wskazując na boczny ołtarz mówił: „Tu przeżywam kontemplację trzech miłości: Miłości wcielonej, której w naszym życiu mamy się uczyć, a którą spełniła Maryja. Matka Boża przyjęła Miłość, odpowiedziała na nią i niosła ją innym. Zanieść komuś miłość, pomóc komuś spojrzeć na świat, ucieszyć kogoś – to jest właśnie miłość wcielona, to jest nasze zadanie” – wyjaśniał kapłan. Przenosząc wzrok na główny ołtarz kapłan podkreślił, że drugą miłością, jest Miłość ukrzyżowana, którą będziemy zdolni przyjąć tylko z Jezusem. Trzecią Miłością kapłan nazwał miłość uobecnioną w tabernakulum. „Nie trzeba się nam bać tej obecności w tabernakulum, bo ta obecność z wiary stanie się widzeniem” – zapewniał kapłan.

W Święto Miłosierdzia Bożego wszyscy wierni diecezji ełckiej są zaproszeni do wyjścia na ulice, aby świadczyć o Jezusie Zmartwychwstałym. Msza odpustowa w diecezjalnym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ełku będzie sprawowana w Niedzielę Bożego Miłosierdzia pod przewodnictwem bp Józefa Wysockiego, biskup senior diecezji elbląskiej.

Myśli wybrane

Mod­litwa nie po­lega na tym, żeby dużo myśleć, ale na tym, żeby bar­dzo kochać. - św. Teresa z Ávila

Z galerii