Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

9.04. - Dzień I: Wielki Piątek

15.00 - Nowenna: Modlitwa o miłosierdzie dla całej ludzkości

20.04. - Dzień II: Wielka Sobota

15.00 - Nowenna: Modlitwa o uświęcenie duchowieństwa i osób zakonnych

21.04. Dzień III: Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

15.00 - Nowenna: Modlitwa za dusze gorliwe

22.04. - Dzień IV: Poniedziałek Wielkanocny

15.00 - Nowenna: Modlitwa o nawrócenie pogan i niewiernych

23.04. Dzień V: Wtorek Wielkanocny

17.00 - Czuwanie pracowników i podopiecznych diecezjalnej Caritas,
            Parafialnych Zespołów i Szkolnych Kół „Caritas"

Nowenna: Modlitwa o powrót na łono Kościoła błądzących w wierze

18.00 - Msza św.

24.04. - Dzień VI: Środa Wielkanocna

17.00 - Czuwanie Wspólnot i Ruchów Katolickich Diecezji Ełckiej

Nowenna: Modlitwa za dzieci i dusze pokorne

18.00 - Msza św.

25.04. - Dzień VII: Czwartek Wielkanocny

17.00 - Czuwanie dzieci, młodzieży należącej do OAZY, KSM-u, wolontariatu i harcerzy,
             maturzystów, katechetów, nauczycieli i wychowawców

Nowenna: Modlitwa za czcicieli i szerzycieli kultu Miłosierdzia Bożego

18.00 - Msza św.

26.04. -  Dzień VIII: Piątek Wielkanocny

17.00 - Czuwanie Wspólnot Modlitewnych: Róż Różańcowych, Czcicieli Miłosierdzia, Ognisk
             Pokutnych i innych, w intencji powołań do kapłaństwa, życia zakonnego, misjonarskiego
             i życia małżeńskiego.

Nowenna: Modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 - Msza św.

27.04. - Dzień IX: Sobota Wielkanocna

14.00 - Czuwanie Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Chrystusa

17.00 - Nowenna: Modlitwa za dusze oziębłe

18.00 - Msza św.

28.04. II NIEDZIELA WIELKANOCY - ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Uroczystość Odpustowa - Msza św. : 7:00; 8:30; 10:00; 12:00 i 18:00

15:00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego i Suma Odpustowa

ZAPRASZAMY !

Myśli wybrane

Dwie rzeczy czynią człowieka ubogim: praca w niedzielę i kradzież. Św. Jan M. Vianey

Z galerii