Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

W sobotę, 24 listopada 2018 r., w Piszu bp Jerzy Mazur zainaugurował kolejny rok istnienia Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa. W tym też dniu uroczystości inauguracyjne, którym przewodniczył ks. prał. Stanisław Tabaka odbyły się w Giżycku. A jeszcze przed nami spotkania inauguracyjne: 30 listopada (piątek) o godz. 10.00 w par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, w Olecku; 1 grudnia (sobota) o godz. 10.00 w par. pw. św. Aleksandra w Suwałkach; o godz. 10.00 w par. pw. NSJ w Augustowie oraz o godz. 15.00 w parafii katedralnej w Ełku.  

Podczas Mszy św. biskup mówił: „Należycie do Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa, modlicie się koronką do Ducha Świętego, wypraszacie potrzebne łaski dla siebie i dla innych. Dziękujemy za to, że stawiacie Boga na pierwszym miejscu, że jesteście miłosierni, że czynicie pokój. Różnie to nieraz bywa, w życiu przykazaniami, bo jesteśmy słabi i grzeszni, Ale jak czytamy w Piśmie Świętym, Duch Święty przychodzi z pomocą naszym słabościom i  tu jest nasza moc, i nasza siła”.

Bp Mazur zauważył, że dzisiaj wiara u wielu ludzi słabnie, aby jednak być człowiekiem wiary, zawierzenia, potrzebna jest modlitwa. „Wielu ludzi odchodzi od Boga, bo boją się zaufać i zawierzyć siebie Bogu. Bł. Józef Tovini często mawiał: «Nasze dzieci bez wiary nigdy nie będą bogate, z wiarą nigdy nie będą biedne». Dlatego czyńmy wszystko, aby umacniać się na drodze wiary i drodze zawierzenia siebie Bogu. Bez Ducha Świętego tracimy nadzieję, narzekamy, krytykujemy, widzimy bezsens życia, ale z mocą Ducha Świętego w naszych sercach jest nadzieja” – mówił biskup.

Rozpoczynamy rok duszpasterski pod hasłem: „W mocy Ducha Świętego”. Biskup zachęcał, aby członkowie Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa byli świadkami Jezusa w dzisiejszym świecie, który nie jest łatwy, ale jest piękny, bo my w nim żyjemy. „Wnośmy to piękno, dobro, prawdę, miłość, nadzieję, radość umocnieni Duchem Świętym. Duch Święty wyprowadzi nas zwycięzcami z każdej sytuacji. Dlatego dajcie się prowadzić Duchowi Świętemu i podążajcie za radami Ducha Świętego” – wyjaśniał.

Przeżywanie inauguracji w rejonach umożliwia udział w tych uroczystościach nie tylko członków Dzieła, ale także wszystkich wiernych. Diecezjalnym asystentem dzieła jest ks. dr Jacek Nogowski. Dzieło Nieustannej Nowenny jest  modlitewnym ruchem religijnym, który zaistniał i działa w ramach diecezji ełckiej. Współzałożycielami dzieła są: śp. Danusia Bąk oraz śp. ks. inf. Włodzimierz Wielgat. Na przestrzeni szesnastu lat ok. 8 tys. osób podjęło modlitwę w ramach Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa.

mr / diecezjaelk.pl

Myśli wybrane

Dwie rzeczy czynią człowieka ubogim: praca w niedzielę i kradzież. Św. Jan M. Vianey

Z galerii