Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Czcigodni Kapłani, Umiłowani w Chrystusie Członkowie DNNUJ

Od pierwszej niedzieli Adwentu rozpoczniemy XVII rok trwania w modlitewnym czuwaniu dzieła nieustannej nowenny oraz nowy rok liturgiczny z nowym Programem duszpasterskim dla Kościoła katolickiego w Polsce pod hasłem „W mocy Bożego Ducha” o tematyce: „Misja w mocy Bożego Ducha” a symbolem będą: języki ognia.

Wszyscy jesteśmy zaproszeni by na nowo odkryć, że otrzymane duchowe dary umożliwiają nam rozpoznanie zadań oraz obszarów zaangażowania, wśród których na pierwsze miejsce wybija się Kościół jako wspólnota „napełniona Duchem Świętym” (por. Dz 2,1-4). Konstytucja dogmatyczna o Kościele zachęca nas do podjęcia tematu uczestnictwa ludzi wiary w życiu Trójcy Świętej, do głębszej refleksji nad wspólnotowym wymiarem ludzkiego życia, oraz do odnajdywania własnego miejsca w Kościele. Czymś bardzo zasadniczym staje się również realizacja powołania „ucznia-misjonarza”, czyli przyjęcie Chrystusowego wezwania do chrześcijańskiego świadectwa.

Odkrycie darów Ducha Świętego oraz prawidłowe ich wykorzystanie prowadzi nas do postawy służby (diakonii). Duch Święty uzdalnia nas do bycia bezinteresownym darem dla innych oraz do tego, abyśmy służyli sobie wzajemnie mając na uwadze  troskę o szeroko pojęte dobro wspólne, które domaga się od nas bardziej wyrazistej obecności w obszarze zarówno parafii jak również na szerszym forum społecznym, np.: w dziedzinie politycznej, gospodarczej, kulturowej, edukacyjnej i socjalnej.

Dla DNNUJ będzie to czas szczególny albowiem trwamy na modlitwie do Ducha Świętego wspierając wszystkie dzieła Kościoła, szczególnie w naszej diecezji. Wraz z Księdzem Biskupem Ordynariuszem zapraszamy na uroczystości inauguracyjne nie tylko członków Dzieła lecz także wszystkich wiernych, aby radość w Duchu Świętym była udziałem nas wszystkich.

Porządek spotkań:

 • 24 listopad 2018 - sobota
  10.00 – Rejon Giżycko (par. Św. Kazimierza Królewicza) – przewodniczy Ks. Prałat Stanisław Tabaka
  15.00 – Rejon Pisz (par. MB Ostrobramskiej) – przewodniczy JE Ks. Bp Jerzy Mazur
 • 30 listopad 2018 - piątek
  15.00 – Rejon Olecko (par. Podwyższenia Krzyża Świętego) – przewodniczy JE Ks. Bp Jerzy Mazur
 • 1 grudnia 2018 - sobota
  10.00 – Rejon Suwałki (par. św. Aleksandra) – przewodniczy Ks. Prałat Stanisław Tabaka
  10.00 – Rejon Augustów (par. NSJ) – przewodniczy JE Ks. Bp Jerzy Mazur
  15.00 – Rejon Ełk (par. Św. Wojciecha) – przewodniczy JE Ks. Bp Jerzy Mazur

Zapraszamy
z darem modlitwy

Ks. dr Jacek Nogowski
Opiekun DNNUJ

Myśli wybrane

Gdy sam siebie ok­ra­dasz z mod­litwy, to czy­nisz tak, jak­byś wy­ciągał rybę z wo­dy. Jak dla niej wo­da jest gwa­ran­tującym życie ele­men­tem, tak dla ciebie jest nim modlitwa. - św. Jan Chryzostom

Z galerii