Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Dzieląc się własnym doświadczeniem wiem, że o czas dla ducha, trzeba szczególnie zawalczyć, dlatego też dopilnujmy, aby okazja przeżycia porządnych rekolekcji nie umknęła nam.

Jako Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa jesteśmy zapleczem modlitewnym dla wszystkich dzieł podejmowanych przez diecezję ełcką. Trzeba nam umacniać się, abyśmy rozwijali dary Ducha Świętego i ożywiali je w swej duszy. Zaczerpnijmy duchowej siły w ciągu dwóch dni skupienia przez wstawiennictwo Niepokalanej ze wzgórza wigierskiego.

Wszystkich chętnych do przeżycia rekolekcji prosimy o zapisywanie się w Biurze Fundacji Wigry Pro pod tel. 87 566 24 99. Koszt uczestnika z noclegiem i wyżywieniem wynosi |
150 zł. Czas rekolekcyjny rozpoczyna się o godzinie 9.00.

Zgłoszenia dokonujemy do 3 października 2018 r.

Informacje na stronie Fundacji Wigry PRO.

Zarząd DNNUJ

Myśli wybrane

Gdy sam siebie ok­ra­dasz z mod­litwy, to czy­nisz tak, jak­byś wy­ciągał rybę z wo­dy. Jak dla niej wo­da jest gwa­ran­tującym życie ele­men­tem, tak dla ciebie jest nim modlitwa. - św. Jan Chryzostom

Z galerii