Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

"Wesoły nam dzień dziś nastał!" -
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się nim i weselmy!
(Ps 118[117], 24)

Na czas zbliżających się świąt paschalnych pragniemy przekazać rozważania Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego, którego beatyfikacji oczekujemy. Słowa Księdza Kardynała są wciąż aktualne, mimo że zostały napisane w latach 50. podczas internowania w Komańczy:

„Chrystus Pan przez swoje Zmartwychwstanie obudził we wszystkich wielką, szczęśliwą radość. "Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana" (por. J 20,20). Ileż radości doznała Maryja! Wyśpiewuje to Kościół Chrystusowy w Maryjnym Hymnie wielkanocnym Regina caeli laetare i w popularnych pieśniach naszego ludu. Jak wielką radość miała Maria Magdalena, gdy usłyszała nagle: "Mario!" - i krzyknęła: "Rabbuni!". Wszędzie, gdzie Chrystus się pokazał, budził radość.

Chrystus uczy nas umiejętności obcowania ze sobą i przekraczania wszystkiego, co mogłoby dla nas być przykre i bolesne. Uczy nas zapomnienia. To, co było, minęło! Wprowadził nas Chrystus w nowe życie i w nową atmosferę. Oto styl Chrystusa Zmartwychwstałego. Ma być on naszym stylem życia, pracy i odnoszenia się do ludzi. Jest to styl wszystkich miłujących Chrystusa i wszystkich miłujących się w Chrystusie. On nam pokazał, jak trzeba odnosić się do otoczenia, aby dobrze współżyć z braćmi.

Niech znamieniem naszego obcowania będzie radość Boża! Niech dom każdego z nas będzie domem radości Bożej, domem przyjaźni, życzliwości, dobroci i swojskości, gdzie nie pamięta się uraz i nie mówi się o doznanych krzywdach, bo panuje miłość, która wszystko zwycięża, zapomina i przebacza”.

Przeżywając najświętszy czas naszego odkupienia składamy z głębi serca płynące serdeczne życzenia dla całej Rodziny Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa. Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza dobrym zdrowiem, radością i siłą do podejmowania stających każdego dnia nowych zadań; niech umacnia wiarę, nadzieję i miłość, których tak bardzo potrzebuje współczesny świat; niech wreszcie w znaku pustego grobu napełnia pokojem i pewnością, że właśnie do Niego należy ostateczne zwycięstwo nad śmiercią i mrokami zła.

Dziękując za nieustanne trwanie na modlitwie ufamy że spotkamy się w Ełku na Dniu Skupienia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w sobotę 10 kwietnia 2021r.

Z darem modlitwy i Bożego błogosławieństwa.

ks. dr Jacek Nogowski

Wielkanoc A.D. 2021

Myśli wybrane

Doskonałość polega na tym, by pełnić wolę Boga, by być tym, czym On chce nas mieć.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus A 2v

Z galerii