Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Niech słowa życzeń s. Doroty dotkną serca wszystkich modlących się w Dziele Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa, abyśmy chcieli bardziej przynależeć do Chrystusa.

Daj Jezu nadzieję tym, co domu nie mają i w swojej beznadziei po świecie się bąkają. Niech rozgrzewają swe serca w miłości płomieniach i ukoją swój ból, troski i cierpienia. Gloria in Excelsis Deo!

Niemowlę w żłobie

Tak bezradni jesteśmy wobec Bożej Tajemnicy – Tajemnicy Bożej Osoby.
Tak bezradni jesteśmy wobec Tajemnicy Bożej potęgi.
Tak bezradnie stoimy przed żłóbkiem Jezusa.
Tak bezradnie stoimy wobec Bożej miłości.

Stoimy, patrzymy – i nic nie rozumiemy.

Jesteśmy porażeni Absolutem Bożym.
Jesteśmy porażeni Jego miłością.
Jesteśmy porażeni Tajemnicą Jego Słowa – tym Dziecięciem, które leży w żłobie.

Tak bezradni jesteśmy. Ale jedno czujemy.

Że On jest – w naszych dobrych życzeniach, które składamy ludziom.
Że On jest w dobrych czynach, które spełniamy względem naszych bliźnich.
Że On jest w przebaczeniu, które ofiarujemy tym, którzy zawinili przeciwko nam.
Że jest w każdym uśmiechu, w każdej serdeczności, bezinteresowności, życzliwości, w pokoju, który wnosimy w nasze życie i w życie innych ludzi.

Niech wołanie o miłość, być może w Boże Narodzenie bardziej zauważalne, nigdy nie będzie pozostawione za zamkniętymi drzwiami naszych serc.

Przecież Noc Betlejemska trwa nieustannie. Trwa zawsze tam, gdzie rodzi się miłość, choćby najmniejsza, najbardziej krucha i najbardziej nieporadna.

Pan Bóg działa jak chce, kiedy chce i przez kogo chce.

Tylko trzeba uwierzyć, że to naprawdę przyszedł Bóg – to małe Dziecię owinięte w pieluszki, to Bóg. …Narodziłem się w twoim ludzkim życiu, mówi Bóg, aby wszystkich ludzi zaprowadzić do domu Ojca…

Niech Bóg objawiający się w swoim Synu obdarza pokojem i radością pośród codziennych trosk. Niech napełnia światłem wiary, mocą miłości i darem zdrowia. Matka Boża, rozradowana narodzeniem Bożego Dzieciątka, niech wyprasza pełnię łask i darów Betlejemskiej Nocy oraz Boże błogosławieństwo na wszystkie dni Nowego Roku.

Zarząd DNNUJ

Myśli wybrane

Lepiej nic nie umieć, niż wiele umieć, a błądzić. Lepsza prosta niewiedza niż nadęta wiedza. - św. Augustyn

Z galerii