Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Papież Franciszek ogłasza październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Okazją do tego jest setna rocznica opublikowania przez Benedykta XV Listu apostolskiego „Maximum illud”. Dokumentem tym pragnął rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego.Jego mottem są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”.

Papież zaznaczył, że ma się on przyczynić do rozbudzenia świadomości misji ad gentes i podjęcia z nową energią misyjnej przemiany życia i duszpasterstwa. Chodzi o to, aby wszystkim wiernym leżało naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne; aby rozwinęło się umiłowanie misji, będących „umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu”.

Wskazówki papieża Franciszka i Kongregacji Ewangelizacji Narodów dotyczące misyjnej odnowy Kościoła, w ramach dobrego przygotowania i przeżycia tego miesiąca:

 1. osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową,
 2. czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach,
 3. pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji ad gentes,
 4. realizacja miłości w formie wspierania ogromnego dzieła misji ad gentes i chrześcijańskiej formacji w Kościołach będących w największej potrzebie.

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa pragnie włączyć się w Diecezji Ełckiej w Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny poprzez:

 • Uczestnictwo we Mszy św. 1.X. o godz. 7:00 w Karmelu lub tego dnia we własnej parafii
 • Udział w II Kongresie Misyjnym Diecezji Ełckiej (sobota 19.X) w Ełku
 • Ofiarowanie daru duchowego i materialnego na misje
 • Ofiarowanie komunii św. i modlitwy różańcowej w intencji misji (Niedziela 20.X)
 • Ofiarowanie w 3 pn miesiąca (21.X) mszy św. i Koronki do Ducha św. w intencji misji
 • Ofiarowanie raz w tygodniu adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji misji
 • Udział w Dniu Skupienia na Wigrach (26.X)

Myśli wybrane

Mówisz, że nie umiesz się modlić? Stań przed obliczem Boga, a gdy wymówisz słowa: „Panie, nie umiem się modlić”, bądź pewny, że już zacząłeś się modlić. - św. Josemaría Escrivá de Balaguer

Z galerii