Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wigrach przeżywająca 20 rocznicę wizyty św. Jana Pawła II w Wigrach zaprasza 24 czerwca 2019 r. na spotkanie Rodziny Radia MARYJA i do wspólnej modlitwy podczas Mszy św. transmitowanej przez Radio MARYJA i Telewizję TRWAM.

16:30 - Spotkanie Biur i Kół Radia Maryja z Ojcem z Radia Maryja (Galeria Duża Domu Królewskiego)

17:30 - Program słowno-muzyczny pt.: „Święty, który chodził po naszej ziemi.” w wykonaniu Scholi Benedyktyńskiej

18:00 - Modlitwa Anioł Pański i spotkanie z uczestnikami Ojca z Radia Maryja

18:20 - Msza święta pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego; wprowadzenie relikwii świętej Siostry Faustyny Kowalskiej

21.30 – 23.35 Radio Maryja: Rozmowy niedokończone z Wigier - temat: Pokamedulski Klasztor w Wigrach i Jan Paweł II – dawniej i dziś

Myśli wybrane

Mędrzec bez dobrych uczynków, starzec bez pobożności, młodzian bez posłuszeństwa, bogacz bez litości, kobieta bez wstydu, ubogi bez pokory - to są najgorsze rzeczy. - św. Augustyn

Z galerii