Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

"Kapłan jest człowiekiem, który otrzymał od Boga wszystkie jego władze”. św. Jan Maria Vianney

Niech słowa zasłyszane w czasie tegorocznego Misterium Męki Pańskiej będą wyrazem naszej modlitwy i refleksji nad darem kapłaństwa, którym tak hojnie Pan Bóg obdarzył Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa:

Żeby zdążyć w życiu dorosnąć do pełni człowieczeństwa, każdy z nas musi spotkać na swojej drodze Judasza, który go sprzeda. Piotra – człowieka skałę, który zaprze się Ciebie. Piłata, który umyje ręce, kiedy wyda niesprawiedliwy wyrok na Ciebie. Otrzymać uderzenie w twarz z byle jakiego powodu. Być wzgardzonym od ludzi, którym czyniło się dobro. Być przybitym do krzyża na pośmiewisko dla innych. Trzeba mieć w życiu wiernego Jana Chrzciciela, kochającą Marię Magdalenę, zauważać wróble na dachu i podziwiać lilie polne. Dziwić się, że Bóg ogrzewa słońcem sprawiedliwych i niesprawiedliwych, że spuszcza deszcz na pożytek świętych i grzeszników. Trzeba w życiu doświadczyć całej skali przeżyć, od zachwytu po przerażenie, od podziwu po wstręt, od grzechu po nawrócenie. Trzeba przejść przez Golgotę. Trzeba przejść przez krzyż. Trzeba przejść po zmartwychwstanie. To wszystko uczynił nasz Pan, Jezus Chrystus. Niech ta męka, dotknie nasze serca i pozwoli nam jeszcze lepiej przeżyć Wielki Tydzień z bogactwem Triduum Paschalnego”.

Dziękujemy Wam Czcigodni Księża za dar Waszego kapłaństwa i posługę pośród nas. Otwieracie nam Niebo. Przez Wasze ręce Pan Jezus przychodzi do naszych serc. Niech Matka Boża będzie Waszą Przewodniczką na drodze wiodącej do Zbawienia i Orędowniczką w czasie próby.

Z darem modlitwy i wdzięcznością
Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Myśli wybrane

Mod­litwa wyt­rwała, po­kor­na i gorąca bez wątpienia osiąga niebo, z które­go nig­dy nie powróci niewysłuchana. - św. Bernard z Clairvaux

Z galerii