Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Materiały do wykorzystania na comiesięczne spotkanie Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa.

Rozważanie biblijne

15 sierpnia – poniedziałek – Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Dziękować Bogu jak Maryja

Maryja nazywa siebie błogosławioną, to jest szczęśliwą. A kim są błogosławieni-szczęśliwi w nauczaniu Jezusa? To ubodzy w duchu, płaczący, czystego serca, miłosierni, czyniący pokój. Ich Chrystus nazywa szczęśliwymi. W ludzkim rozumieniu jest to dalekie od szczęścia, ale Jezus zapewnia, że będą oni szczęśliwi, ponieważ otrzymają na wieki te dobra, których są pozbawieni. Życie Maryi jest życiem ubogich w duchu, cichych, miłosiernych i czystego serca. Człowiek szczęśliwy pragnie doznawaną radość rozgłaszać. Dlatego Maryja wyśpiewuje swoje radosne Magnificat. Dziękuje Ona w ten sposób Bogu, a jednocześnie pokazuje nam wszystkim, jak powinniśmy to czynić. Każdy z nas ma za co dziękować Bogu.

Rozważanie biblijne

18 lipca – poniedziałek XVI tygodnia zwykłego

Znaki

Człowiek bardzo często nie zna umiaru w wyrażaniu swoich pragnień albo chęci zbierania dowodów. Pod tym względem bywa nawet przewrotny i wydaje się, że w tej przewrotności czasami również nie zna umiaru ani granic. Widać to w Ewangelii. Ci, którzy codzienne badali święte księgi, a więc uczeni w Piśmie i faryzeusze, proszą Jezusa o znak. Widocznie za mało jeszcze było wskrzeszeń, uzdrowień i innych cudów (do tego fragmentu w Ewangelii Mateusza jest ich łącznie jedenaście). Za słabe było także nauczenie, by w Jezusie móc ujrzeć obiecanego Mesjasza. Potrzeba jeszcze znaku. To znaczy czego dokładnie? Czy w tym żądaniu nie było przewrotności? A czy nam wystarczą słowa Ewangelii jako znak czy też wołamy o kolejny?

Każdy człowiek wystawiony jest na pokusy, zmieniają się jedynie jej forma i przedmiot, a także intensywność i częstotliwość. Bóg dopuszcza kuszenie dla zahartowania duszy i pobudza do czujności („moc w słabości się doskonali” – 2 Kor 12,9). Biblijne opisy kuszenia pozwalają ustalić pewne etapy pokusy:

Czytaj więcej...

Myśli wybrane

Mod­litwa jest naj­większym dob­rem, jest in­tymną wspólnotą z Bo­giem, mu­si pochodzić z ser­ca, mu­si zak­wi­tać codzien­nie, w dzień i w nocy. - św. Jan Chryzostom

Z galerii