Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Materiały do wykorzystania na comiesięczne spotkanie Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa.

15 maja – poniedziałek V tygodnia wielkanocnego
Rozważanie biblijne

Miłość nie wyraża się samymi tylko deklaracjami. Wszyscy doskonale o tym wiemy. Nikt z nas nie chciałby być kochany tylko w teorii. Dlatego nie powinniśmy się dziwić słowom Jezusa: „Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje”.

Dalej Jezus mówi: „Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”. Nie oznacza to, że miłość Boga uwarunkowana jest naszą miłością, gdyż Bóg udowodnił, że nas kocha zanim zdążyliśmy cokolwiek zrobić dla Niego. Tymi słowami Jezus chce nam uświadomić, że miłość wtedy jest pełna (spełniona), gdy jest wzajemna. Bez wzajemności miłość nie może „rozkwitnąć”, nie może zrobić dla ukochanej osoby wszystkiego, co by chciała. Kto zachowuje przykazania Boże, ułatwia Bogu działanie – dawanie się mu.

17 kwietnia – poniedziałek I tygodnia wielkanocnego
Rozważanie biblijne

Jesteśmy zaproszeni przez Jezusa do pójścia w kierunku Galilei. Każdy z nas ma swoją Galileę. Jest to miejsce, w którym możemy spotkać Zmartwychwstałego. Ale nie idźmy tam sami. Weźmy ze sobą naszych najbliższych i tych wszystkich, których Bóg stawia na naszej drodze. Wiara jest rzeczywistością wspólnotową. Jeśli spotkałeś w swoim życiu Jezusa, jesteś zaproszony do dzielenia się tym doświadczeniem z innymi ludźmi. Wyrażać się to będzie w słowach – będziesz o Jezusie opowiadał, a przede wszystkim w czynach. Będziesz starał się czynić jak najwięcej dobra, nie oczekując nic w zamian.

Panie, Twoje zmartwychwstanie przemienia moje życie. Uwalnia mnie od grzechów przeciw Tobie i bliźnim. Chcę iść w kierunku Galilei. Pomóż mi wytrwać na tej drodze.

20 marca – Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP
Rozważanie biblijne

Sprawiedliwość Józefa polegała na stałym rozważaniu słowa Bożego i życiu nim na co dzień. Jego postawa jest więc bardzo bliska postawie Maryi. Ta duchowa łączność pozwala mu zrozumieć więcej niż jedynie ich więzy małżeńskie. Józef potrafił przezwyciężyć ludzkie trudności. Dlatego z wiarą i miłością przyjął Maryję oraz Tego, który począł się w Niej za sprawą Ducha Świętego. Józef milczy, ale jego obecność w tym wydarzeniu jest niezwykle ważna. Jako syn Dawida jest spadkobiercą obietnic danych temu królowi, łącznie z obietnicą wiecznego panowania na tronie. Józefowe fiat objawiło sprawiedliwość Boga wyrażoną w już spełnionym znaku Dziewicy i Jej Syna. To On obwieszcza całemu światu, że Bóg jest z nami.

Myśli wybrane

Modlitwa jest najsilniejszą możliwością naszego działania. - Karol de Foucauld

Z galerii