Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego A.D.2018 życzymy Czcigodnym Księżom oraz wszystkim zaangażowanym w Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa, aby skrzydła wiary przykryły kamienie zwątpienia i uniosły serca ponad przemijanie.
Abyśmy umieli razem z Jezusem zmartwychwstać, powstawać z wszystkich grzechów, z tego co małe i słabe.
Szukajmy umocnienia w pustym grobie i spotkaniu z Panem w Sakramentach Świętych

Z darem modlitwy

Zarząd DNNUJ

Myśli wybrane

Gdy sam siebie ok­ra­dasz z mod­litwy, to czy­nisz tak, jak­byś wy­ciągał rybę z wo­dy. Jak dla niej wo­da jest gwa­ran­tującym życie ele­men­tem, tak dla ciebie jest nim modlitwa. - św. Jan Chryzostom

Z galerii